Työmaainsinööri

Työmaainsinöörin pääasiallinen tehtävä on tukea ja avustaa rakennusprojektia siten, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan. Tehtävä on tuotannon perustehtävä ja ei edellytä laajempaa työkokemusta. Tehtävä toimii varsin usein myös ammatillisen kasvun portaana, kohti vaativampia tehtäviä. Työmaainsinöörin koulutusvaatimuksena on vähintään rakennusmestari, insinööri tai diplomi-insinöörin opinnot.

 

Työmaainsinöörin tehtävät

 

Työmaainsinöörin keskeisiä tehtäviä on mm. tehdä hankinta-aloitteet hankintasuunnitelman mukaan oikea-aikaisesti ja sisällöllisesti, sekä tehdä työmaalla tehtävien hankintojen hankintavertailut. Lisäksi työmaainsinööri osallistuu aliurakoiden urakkaneuvotteluun ja sopimusten valmisteluun. Työmaainsinööri avustaa vastaavaa työnjohtajaa yleisaikataulun tekemisessä sekä seurannassa. Hän avustaa työpäällikköä suunnitteluaikataulun seurannassa, eri työvaiheiden vaihtoehtovertailuissa sekä menetelmäsuunnittelussa.

 

Lisäksi työmaainsinööri pitää yllä työmaan kustannusennustetta, osallistuu sen läpikäyntiin työmaan raportointipalaverissa sekä ylläpitää projektin kustannusseurantaa ja huolehtii kustannusennusteen laatimisesta yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Työmaainsinööri myös vastaa siitä, että työmaalla on käytössä oikeat suunnitelmaversiot.

 

Me Hartelassa etsimme säännöllisesti työmaainsinöörejä erilaisiin rakennushankkeisiin. Oletko kiinnostunut urasta Hartelassa? 

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.