Ympäristövastuu

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu näkyvät päivittäisessä toiminnassamme

 

Rakennettu ympäristö vastaa merkittävästä osuudesta energiankulutusta, kasvihuonepäästöjä, uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen kulutusta sekä jätteen tuottamista, ja siksi näemme, että kestävän kehityksen huomioiminen Hartelan liiketoiminnassa on ratkaiseva tekijä menestymisellemme myös tulevaisuudessa. Strateginen tavoitteemme on, että meidät tunnetaan kestävän kehityksen edistäjänä osana laajempaa vastuullisuustyötämme.

 

Huomioimme kestävän kehityksen tuotannossamme, kehitämme henkilöstömme osaamista, pyrimme ymmärtämään ja vastaamaan asiakkaidemme vaatimuksia, sekä tunnistamaan ja ymmärtämään kestävän kehityksen pitkäaikaisia trendejä.

 

Vuonna 2021 loimme osana tonttistrategiaa omaperusteiselle kerros- ja rivitalotuotannollemme kestävän kehityksen tonttikriteerit. Arvioimme tonttien osalta mm. liikenneyhteyksiä ja palveluita, tontinkäyttöä, vaikutuksia ympäristöön, mahdollisia energiaratkaisuja sekä hankkeen vaikutuksia alueen monimuotoisuuteen. Vuoden 2022 alusta lähtien tonttikriteerit pisteytyksineen raportoidaan investointipäätösten yhteydessä.

 

Kuva Hartelan kestävänkehityksen tiimistä pääkonttrorin tiloissa Ilmalassa

Olemme laskeneet omaperusteisten asuntokohteidemme hiilijalanjäljen jo vuodesta 2020 lähtien, ja vuonna 2021 siirsimme katsettamme entistä enemmän kohti koko rakennuksen elinkaaren aikaisia päästöjä sekä energiaratkaisuja. Vuonna 2021 Hartelan omaperusteisen RS-asuntotuotannon keskimääräinen hiilijalanjälki oli 13.7 / 17.1 CO2e/m2/a, joista ensimmäinen luku on ennen rakentamisen päästötietokannan ja jälkimmäinen sen jälkeen laskettujen kohteiden keskiarvo (Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä (31.8.2019)).

 

Työmaillamme huomioimme kestävän kehityksen muun muassa käyttämällä 100% vihreää sähköä. Olemme kehittäneet työmaidemme jäteraportointia, ja tiedotamme kuukausittain luvuista työmaidemme ja toimistojemme infonäytöillä. Vuonna 2021 kierrätysasteemme oli 36 % ja rakennusjätteen määrä oli 36 %. Työsuhdeautoissa Hartela suosii vähäpäästöisiä autoja, ja täyssähköautoille on laadittu korkeammat hankintahintarajat kuin ladattaville hybrideille sekä polttomoottoriautoille.


Hartelassa toimii kestävän kehityksen ryhmä, ns. Keke-tiimi, jossa on huippuasiantuntijoita osa-alueinaan mm. energia ja talotekniikka, hiilijalanjälki, hankekehitys, juridiikka, hankinta, data-analytiikka ja viestintä. Hartela on myös Green Building Council Finlandin jäsen.

 

Vuonna 2021 valmistui kestävän kehityksen perehdytys, Hartelan ”eKeke”. Digitaalisella oppimisalustalla toteutettu neljän koulutuk-sen sarja nosti kestävän kehityksen henkilöstön tietoisuuteen uudella tavalla. Projektin toteutti ympäristöasiantuntijamme, ja se sai erinomaista palautetta. Vuoden 2021 loppuun mennessä eKeken oli suorittanut 100 henkilöä.

 

 

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.