Salon sairaalan työmaa, Salo

Työnumero 110363

Työmaan osoite  

Sairaalantie 9, 24130 Salo 

Mitä rakennetaan  

Hartela toteuttaa Salon sairaalan uudisrakennuksen rakennusurakan projektinjohtourakkana. Hanke sisältää uudisrakentamisen lisäksi vanhojen tilojen saneerausta sekä vanhan rakennuskannan purkua. Koko hankkeen laajuus on 16 815 bruttoneliömetriä. Rakennushanke valmistuu sairaalakäyttöön vaiheittain vuosina 2025-2027.  

 

Hankkeessa sijoitetaan nykyiset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon erillään toimivat yksiköt yhteen rakennukseen. Tavoitteena on rakentaa toimivat, nykyaikaisia lääketieteellisiä prosesseja tukevat ja sote-palveluiden integraatiota edistävät tilat Salon sairaalalle. 

 

Uusien rakennusosien on tarkoitus parantaa hankkeessa aikaisemmin olleiden kahden toimijan Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelujen tuottamista. Toiminnallisen suunnittelun punaisena lankana on yhteistyö koko sairaalassa. Potilaan hoitopolku saadaan entistä sujuvammaksi molempien organisaatioiden osaamista hyödyntäen ja päällekkäisyyksiä vähentäen. 

 

Hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Varsinais-Suomen Hyvinvointialue (Varha). 

 

Rakentamisen aikataulu  

Rakennushanke valmistuu sairaalakäyttöön vaiheittain vuosina 2025-2027.  

Rakentamisen aloittaminen  

F-osalla alustavasti 03.04.2023 AK-purkaminen 5/2025 
D-osan rakentaminen 5/2025 
ML-osan purkaminen 10/2027 
Paikoitus kevät 2028   

Valmistuminen vaiheittain  
F-osa alustavasti 28.03.2025 
D-osa alustavasti 10.09.2027 
ML-osa purettuna 17.12.2027 
Piha-alueen loppuunsaattaminen kevät 2028 

Työmaa-alueet  

Työajat  
06.00-18.00

Lue työmaan viikkotiedotteet

Sijainti kartalla

Sairaalantie 9, 24130 Salo

Yhteystiedot

Manu Sund

Manu Sund

Kai Österlund

Kai Österlund

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.