Habaa esimiehille

Käynnistimme Hartelan oman esimiestyön ja johtamisen koulutusohjelman, HABAn. Hartelan Boss Academy -ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta, joissa päivitämme ja kehitämme esimiesten johtamistaitoja.

 

Näemme, että esimiehen rooli on tukea, rohkaista ja kannustaa yksikkönsä tekijöitä. Siksi HABAssa keskitytään myös esimiehen rooliin valmentajana ja sparraajana sekä myös siihen kuinka hän johtaa itseään ja omaa toimintaansa.

 

Koulutusohjelmaa toteutetaan yhteistyössä MPS-yhtiöiden kanssa.

Hartelan tarjoama johtamiskoulutus laajeni entisestään vuonna 2018, kun käynnistimme työmaiden toimihenkilöille suunnatun HACA-ohjelman. Hartela Construction Academy –ohjelmalla haluamme nostaa tuotannon toimihenkilöiden valmiuksia johtaa ja toteuttaa kustannustehokasta työmaatoimintaa. Koulutusohjelman lähijaksoissa keskitytään muun muassa työmaatoiminnan ajalliseen suunnitteluun, työturvallisuuteen, tuotannon laadukkaaseen johtamiseen sekä kustannustavoitteeseen johtamiseen. Ohjelmaa toteutetaan yhdessä Mittaviiva Oy:n kanssa.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.