Rakensimme Hartelalle uuden kodin

01.05.2018

Hartela rakensi Helsingin Ilmalaan modernin toimitilarakennuksen, Ilmalan Aseman, josta tuli Hartela-yhtiöiden uusi pääkonttori. Rakennuksessa toimii myös mm. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen pääkonttori. Hartela-konsernin toimitusjohtaja Juha Korkiamäki kertoo hankkeesta:

 

”Ilmalan Aseman syntyhistoriassa pitää mennä loppuvuoteen 2015 asti, jolloin hallitus teki ehdollisen päätöksen siirtymisestä uuteen pääkonttoriin. Tuolloin painimme vielä runsaan myymättömän omaisuuden ja heikon tuloskunnon parissa, joten päätös oli niissä olosuhteissa koko yritykselle henkisesti erittäin tärkeä.

 

Emme voineet ottaa riskiä, joten vuokrausasteen oli oltava riittävä, projektin rahoituksen tuli olla varmistettu ja hanke myyty ennen kuin lopullisesti sitouduimme siihen. Näiden kynnyskysymysten osalta tehtiin koko kevät 2016 töitä, ennen kuin pääsimme julkistamaan hankkeen myynnin ja käynnistämisen elokuussa 2016. 

 

Kyseessä ei ollut vain yrityksemme uusi pääkonttori, vaan myös Hartelan uusi kiinteistökehityshanke pitkän hiljaiselon jälkeen ja sen myötä referenssi markkinaan Hartelan osaamisesta. Alusta asti oli selvää, että olemme tekemässä modernia monitoimityötilaa sekä itsellemme että myös muille toimiston käyttäjille.

Hartelan toimiston tiloja Ilmalassa

Aiempi toimistomme Kaupintiellä oli oman aikansa tuote, pitkänomainen keskikäytäväratkaisu pääsääntöisesti omine huoneineen. Kaupintien tilat olivat epäkäytännöllisesti kolmessa kerroksessa, ja asuntomyynti sijaitsi kokonaan eri rakennuksessa tien toisella puolella. Lisäksi kiinteistö oli tyhjentymässä lähes kokonaan muista käyttäjistä, joten kävijämäärän vähentyessä Kaupintien henkilöstöravintolalla ”Vintillä” alkoi olla vaikeuksia pitää yllä tasoaan. Oli selvää etteivät tilat vastanneet enää tarpeisiimme.

 

Moni on sanonut että projektipäällikön epäkiitollisin rooli on oman toimiston rakennuttaminen, sillä neuvojat ja palautteen antajat ovat ensisijaisesti työkavereita. Tiedostimme tämän, ja henkilöstöä otettiin mukaan suunnitteluun niissä asioissa, missä oli aito vaikuttamisen mahdollisuus. Monitoimitilojen luonne ja huoneettomuus olivat kuitenkin lähtökohtia, joista ei neuvoteltu. Sitä vastoin tilojen sijoittelussa toisiinsa nähden, työpisteiden toiminnallisuudessa, ja neuvotteluhuoneiden sekä autopaikkojen määrässä kuunneltiin henkilöstöstä koottujen työryhmien tarpeita ja toiveita. Kun suunnittelimme työpisteitä, ohjenuorana oli alusta alkaen tehtävään liittyvä tilantarve, ei asema organisaatiossa.

 

Yksi asia, joka jakoi mielipiteitä, oli kahvipisteiden määrä. Päädyimme vakaasti harkiten aulan yhteydessä olevaan yhteen kahvipisteeseen, jolloin toimiston henkilöstö tapaa säännöllisesti muitakin kuin lähimpiä työkavereitaan.

 

Tiedossa oleva muutos oli siis huima, ei ainoastaan fyysisesti vaan myös kulttuurisesti. Elimmehän Hartelassa myös aikaa, jolloin yrityskulttuuria muutettiin aktiivisesti yhdessä tekemisen suuntaan, minkä kääntöpuolena tytäryhtiöt menettivät ainakin jonkin osan aiemmasta suhteellisen itsenäisestä asemastaan. Muutosta kuvaa hyvin se, että konsernin ensimmäiset yhteiset päällikköpäivät pidettiin kesäkuussa 2015.

Hartelan toimiston tiloja Ilmalassa

Yksilötasolla kulttuurinmuutos Kaupintieltä Ilmalaan tarkoitti myös sitä, ettei enää ollutkaan sitä omaa rauhallista huonetta vaan oltiin laajemmassa yhteisessä tilassa, jossa kaikkien vaimennusten jälkeenkin kuuluu väistämättä puheensorinaa ja ympäristön melua. Muuton jälkeen koimme aika nopeasti tarpeelliseksi luoda ”sisäohjesääntö” siitä, kuinka uudessa ympäristössä käyttäydytään. Rauhallisten puhelinkoppien määrää oli välttämätöntä lisätä.

 

Itselleni muutos oli tervetullut, olinhan ollut ennen Hartelaan tuloani jo useita vuosia avokonttorissa tutustuen sen hyviin ja huonoihin puoliin. Työtilojen viihtyisyyden osalta Ilmalan monitoimityötilat ovat aimo harppaus niin avokonttorista kuin ”koppikonttorista” eteenpäin. Tätä korostaa erityisesti kodinomaiseksi suunniteltu aulatila.

 

Tupaantuliaisissa saimme yhteistyökumppaneilta ihastuneita kommentteja, mikä tietenkin lämmitti, olinhan lopputuloksesta itsekin aidosti ylpeä. Muuttoon liittyvä päällimmäinen mielikuvani on, kuinka sujuvasti se hoidettiin vuodenvaihteessa 2018-19. Uudessa toimistossa on aina aluksi jonkin verran säätämistä, mutta kohtuullisen nopeasti kaikki saatiin toimimaan. Kiinteistön muutkin vuokralaiset ovat antaneet positiivista palautetta.

 

Toimiston sijainnin hyvyys on aina jossain määrin riippuvainen asuinpaikasta, mutta itse olen kokenut Ilmalan tietynlaisena risteyskohtana, johon on sujuvaa tulla kaikista ilmansuunnista. Ilmalan seisake on mahdollistanut lähijunan sujuvan käytön keskustaan suuntautuvissa palavereissa, joihin auto ei ole enää edes vaihtoehto. Tuleva raitiolinja korostaa edelleen hyvää saavutettavuutta ja autopaikatkin ovat riittäneet henkilökunnalle hyvin, vaikka asiakaspaikkojen vähyys kiusaakin."

 

Projekti onnistui myös taloudellisesti hyvin, joten siitäkin syystä Ilmalan Asemasta voi vilpittömästi iloita, toimitusjohtaja Juha Korkiamäki kertoo.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.