Ura meillä

Tervetuloa perheeseen

 

Me Hartelalla pidämme huolta toinen toisistamme ja teemme asioita yhdessä. Meillä nauretaan paljon ja jokainen saa olla oma itsensä. Ja yltää parhaimpaansa kannustavassa ilmapiirissä. Nämä perhearvot ovat pysyneet, vaikka olemme kasvaneet turkulaisesta perheyrityksestä yhdeksi Suomen merkittävimmistä rakennusyhtiöistä.

 

Rakennamme yhä perheeltä perheelle, ihmiseltä ihmiselle. Koteja ja työpaikkoja, päiväkoteja ja kouluja, sairaaloita ja muita julkisia kohteita. Niin hyvin, että voimme nukkua yömme rauhassa ja
allekirjoittaa työmme omalla nimellämme.

 

Hartelassa meille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstömme viihtyy töissä. Pidämme aktiivisesti huolta hartelalaisten turvallisuudesta, tarjoamme mahdollisuuksia työssä kehittymiseen ja pyrimme monin keinoin huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista. 

 

Turvallisuus ensin 

 

Turvallisuus on kiinteä osa kaikkea toimintaamme ja kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti. Analysoimme, raportoimme ja viestimme kaikki tunnistamamme vaara- ja haittatekijät, jotka ovat johtaneet tai voivat johtaa henkilövahinkoihin. Näin voimme oppia virheistä ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.  

 

Olemme määritelleet työturvallisuustoimenpiteet, -mittarit ja -linjaukset työsuojelun toimintaohjelmassamme. Seuraamme tunnuslukuja ja viestimme niistä konserni- ja yksikkötasolla yhtenäisen käytännön mukaisesti. Tunnuslukujamme ovat esimerkiksi tehtyjen perehdytysten, turvallisuushavaintojen, läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien määrä sekä vakavuus. 

 

Käytössämme on selkeät toimintatavat ja -ohjeet, joita noudattavat oman henkilöstömme lisäksi myös alihankkijamme. 

Haluamme, että hartelalainen voi hyvin 

 

Pyrimme huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista monin tavoin. Haluamme, että jokainen hartelalainen voi työssään ja vapaa-ajallaan mahdollisimman hyvin.  

 

Tarjoamme henkilöstölle lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kattavat yleislääkäritasoiset palvelut moniammatillisen tiimin kautta. Työterveyshuollon lisäksi henkilöstöllä on käytettävissään tietyin edellytyksin sairauskulu- ja vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus, joka tukee tarvittaessa lisäpalveluna työterveyshuoltoa. Lisäksi panostamme mielen hyvinvointiin tarjoamalla matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalveluja kumppanimme Auntien kautta. 

 

Edenredin virike-etu tarjoaa mahdollisuuden virkistyä niin liikunnan kuin kulttuurin parissa – itselleen mieluisimmalla tavalla. Toimihenkilöillä on mahdollisuus ladata ateriasaldoa kuukausittain Edenredin kortille. Tällä mahdollistamme terveellisen ja hyvinvointia tukevan lounasmahdollisuuden myös etätyössä. 

 

Korona-aikana olemme tarjonneet liikuntamahdollisuuksia myös ohjatuissa ryhmissä Teamsin kautta. Käytettävissä on myös taukoliikuntaohjelma, joka muistuttaa ja ohjaa taukoihin ja liikkumiseen työpäivän aikana. Vuodesta 2019 alkaen Hartela on ollut vuosittain mukana Kilometrikisassa, osallistuen samalla Punaisen Ristin Ketjureaktio-kampanjaan.  

 

Järjestämme yhteistyökumppaneidemme kanssa hyvinvoinnin webinaareja niin henkilöstölle kuin esimiehille. Näin tarjoamme tietoa omaan hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja tuemme myös esimiestyötä. 

 

Varhainen välittäminen on Hartelassa kaikkien asia. Valmennamme esimiehiä varhaiseen välittämiseen ja teemme varhaisen välittämisen periaatteita tunnetuksi koko henkilöstölle. Lisäksi kehitämme työkykyasioita yhteistyössä eläkevakuuttajien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa, tavoitteenamme edistää koko henkilöstön hyvinvointia. 

Tarjoamme hyvät kehittymismahdollisuudet 

 

Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat perheyhtiömme jatkuvuuden ja kannattavuuden edellytys. Haluamme tarjota henkilöstöllemme onnistumisen mahdollisuuksia mielenkiintoisissa työtehtävissä ja projekteissa. Tärkeä osa onnistumisen tunnetta on myös ajantasainen ja oikeanlainen osaaminen. 

 

Panostamme Hartelassa laadukkaaseen johtamiseen ja esimiestyöhön. Tarjoamme esimiehille ja asiantuntijoille eväitä kehittää omaa johtamistyötään sisäisellä HABAkoulutusohjelmalla (Hartela Boss Academy). HABAssa keskitymme tämän päivän esimiestyön vaatimuksiin ja luomme valmiuksia johtaa toimintaamme modernein työkaluin. Lisäksi kehitämme tuotannon toimihenkilöiden osaamista HACA-ohjelmalla (Hartela Construction Academy). 

 

Tarjoamme Hartelassa koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia myös yksilövalmennuksilla. Yhteistyökumppaniemme verkko-oppimisalustat tarjoavat mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamista. Myös sisäiset koulutusohjelmamme tarjoavat hyvän keinon oman osaamisen kehittämiseen ja antavat henkilöstölle näkemystä siitä, mitä erilaisia työtehtäviä Hartela voi heille työuran varrella tarjota. 

 

Mittaamme onnistumistamme säännöllisesti esimerkiksi kehityskeskusteluin ja ja Eezyn kanssa toteutettavalla PeoplePower -henkilöstötutkimuksella. Molemmat kanavat ovat henkilöstölle keino ottaa kantaa omaan työhön ja työyhteisöön. Henkilöstöltä saatu tieto on perusta toimintamme kehittämiselle. 

 

 

Poimintoja henkilöstötutkimuksesta: 

”Meillä nauretaan paljon.” 

”Hartelassa pidetään hyvää huolta henkilöstöstä.” 

”Esimiehet ottavat hyvin työntekijöiden mielipiteet huomioon.” 

”Työyhteisö on kannustava, ja töihin on mukava tulla” 

(Lähde: Henkilöstötutkimus, Eezy Spirit, 10-11 /2020) 

Tutustu yleisempiin toimenkuviin 

 

Projektipäällikkö
Projektipäällikkö vastaa Hartelan omaperustaisten asuntorakennushankkeiden suunnitteluvaiheen kokonaisuudesta. Hän määrittelee hankekohtaiset tavoitteet, valitsee suunnittelijaryhmän ja johtaa suunnittelua Hartelan hankekehitysprosessin mukaisesti. Projektipäällikkö vastaa suunnitteluvaiheen aikana hankkeen taloudesta ja aikataulullisesta etenemisestä. Lue lisää projektipäällikön toimenkuvasta!


Työmaainsinööri

Työmaainsinöörin pääasiallinen tehtävä on tukea ja avustaa rakennusprojektia siten, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan. Tehtävä on tuotannon perustehtävä ja ei edellytä laajempaa työkokemusta. Tehtävä toimii varsin usein myös ammatillisen kasvun portaana, kohti vaativampia tehtäviä. Lue lisää työmaainsinöörin toimenkuvasta!

 

Työnjohtaja

Vastaa osakokonaisuuden rakentamisen ajallisesta, laadullisesta, ja taloudellisesta toteutuksesta urakkasopimuksen ja rakennusluvan mukaisesti. Lue lisää työnjohtajan toimenkuvasta!

 

Vastaava työnjohtaja

Vastaavalla työnjohtajalla on rakennusprojektin työmaatoimintojen kokonaisvastuu. Tärkeimmät tehtävät liittyvät rakentamisen ajalliseen, laadulliseen, ja taloudelliseen toteutukseen urakkasopimuksen ja rakennusluvan mukaisesti. Lue lisää Vastaavan työnjohtajan toimenkuvasta!

 

Työpäällikkö

Työpäälliköllä on rakennusprojektien tuotannon rahallinen, ajallinen ja laadullinen kokonaisvastuu. Tämä sisältää vastuun urakkasopimuksen noudattamisesta ja työsuorituksesta sekä Hartelaan, rakennuttajaan että myös muihin asiakkaisiin nähden. Lue lisää työpäällikön toimenkuvasta!

Kiinnostaako, millaista on työ meillä?

 

Hartelassa urasi voi alkaa ja edetä monella tapaa. Kiinnostaako, millaista on työ meillä? Tutustu monipuolisiin tehtäviin uratarinoiden kautta.

”Ihmiset tämän yrityksen tekevät”

Hartela panostaa henkilöstön kouluttamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Hyvät kehittymismahdollisuudet tukevat työntekijöiden hyvinvointia. Oululaisella Toni Päkkilällä on ollut uran alusta asti vahva motivaatio kehittyä. Päkkilä työskenteli kymmenisen vuotta asuinkerrostalojen rakentamisen parissa, kunnes tuli vuonna 2017 vastaavaksi mestariksi Hartelaan. 

Tutustu Tonin tarinaan

Nuoret ammattilaiset viihtyvät Hartelassa: ”Meistä välitetään ja meitä kannustetaan

Diplomi-insinöörit Emma Sallinen ja Aleksi Valli ovat kulkeneet yli kymmenen vuoden urapolun rakennusliike Hartelassa. He tulivat taloon opiskeluaikana ja ovat edenneet vähitellen uusiin haastaviin tehtäviin.

Tutustu Emman ja Aleksin tarinaan

Sirpa Ek - Olen toisen polven hartelalainen

Sirpa Ek on tehnyt töitä Hartelassa yli 25 vuoden ajan, saanut tänä aikana kolme lasta, elänyt ruuhkavuosia ja kouluttautunut talon sisällä aivan uuteen ammattiin. ”Työnantaja joustaa elämänvaiheiden mukana, luo edellytyksiä työhyvinvointiin ja luottaa työntekijään. Luotan Hartelaan."

Lue lisää

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.