Ura meillä

Tervetuloa perheeseen!

 

”Meillä vallitsee toisia ihmisiä kunnioittava ja arvostava ilmapiiri. Meillä on huumoria ja hauskuutta. Siksi joka päivä on kiva lähteä töihin” – palaute henkilöstötutkimuksesta, 2023.


Me Hartelassa pidämme huolta toinen toisistamme ja teemme asioita yhdessä. Meillä jokainen saa olla oma itsensä ja yltää parhaimpaansa kannustavassa ilmapiirissä. Nämä perhearvot ovat pysyneet, vaikka olemme kasvaneet turkulaisesta perheyrityksestä yhdeksi Suomen merkittävimmistä rakennusyhtiöistä.

 

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstömme viihtyy töissä. Olemmekin saaneet kolmena tutkimusvuonna peräjälkeen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. (Eezy Flow -henkilöstötutkimus 2020-2023)

 

Turvallisuus tulee ensin 

 

Turvallisuus on kiinteä osa kaikkea toimintaamme, ja kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti. Hartelalaiset kokevatkin, että työturvallisuus on talossamme hyvällä tasolla ja että turvallisuuspuutteita havainnoidaan ja korjataan aktiivisesti.

 

Analysoimme, raportoimme ja viestimme kaikki tunnistamamme vaara- ja haittatekijät, jotka ovat johtaneet tai voivat johtaa henkilövahinkoihin. Näin voimme oppia virheistä ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

 

Olemme määritelleet työturvallisuustoimenpiteet, -mittarit ja -linjaukset työsuojelun toimintaohjelmassamme. Seuraamme tunnuslukuja ja viestimme niistä avoimesti konserni- ja yksikkötasolla. Meillä on selkeät toimintatavat ja -ohjeet, joita noudattavat oman henkilöstömme lisäksi myös alihankkijamme.

”Vakaa yritys, jossa välitetään työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta”

Haluamme, että hartelalainen voi hyvin 

 

Pyrimme huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista monin tavoin.

Tarjoamme lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kattavat yleislääkäritasoiset palvelut. Työterveyshuollon lisäksi henkilöstöllä on käytettävissään tietyin edellytyksin sairauskulu- ja vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus, joka tukee työterveyshuoltoa tarvittaessa lisäpalveluna.

 

Lisäksi panostamme mielen hyvinvointiin: tarjoamme matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalveluja kumppanimme Auntien kautta.

Edenredin virike-etu tarjoaa mahdollisuuden virkistyä niin liikunnan kuin kulttuurin parissa – itselleen mieluisimmalla tavalla. Toimihenkilöillä on mahdollisuus ladata ateriasaldoa kuukausittain Edenredin kortille. Näin mahdollistamme terveellisen ja hyvinvointia tukevan lounasmahdollisuuden myös etätyössä.

”Työkavereiksi ja esimiehiksi on osunut todella hyviä tyyppejä”

Järjestämme yhteistyökumppaneidemme kanssa hyvinvoinnin webinaareja niin henkilöstölle kuin esimiehille. Käytettävissä on myös taukoliikuntaohjelma, joka muistuttaa ja ohjaa taukoihin ja liikkumiseen työpäivän aikana.

 

Varhainen välittäminen on Hartelassa kaikkien asia. Valmennamme esimiehiä varhaiseen välittämiseen ja teemme sen periaatteita tunnetuksi koko henkilöstölle. Lisäksi kehitämme työkykyasioita yhteistyössä eläkevakuuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tarjoamme hyvät kehittymismahdollisuudet 

 

Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat perheyhtiömme keskiössä. Haluamme tarjota henkilöstöllemme onnistumisen mahdollisuuksia mielenkiintoisissa työtehtävissä ja projekteissa. Tärkeä osa onnistumisen tunnetta on myös ajantasainen ja oikeanlainen osaaminen.

Panostamme Hartelassa laadukkaaseen johtamiseen ja esimiestyöhön. Tarjoamme esimiehille ja asiantuntijoille eväitä kehittää omaa johtamistyötään HABA-koulutusohjelmalla (Hartela Boss Academy). Lisäksi kehitämme tuotannon toimihenkilöiden osaamista HACA-ohjelmalla (Hartela Construction Academy).

”Meillä annetaan mahdollisuus ammatilliselle kehittymiselle”

Kuuntelemme työntekijöidemme toiveita ja pyrimme tukemaan yksilöllistä urakehitystä talon sisällä. Tarjoamme koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia myös yksilövalmennuksilla. Lisäksi yhteistyökumppaniemme verkko-oppimisalustat antavat mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamista.


Mittaamme onnistumista säännöllisesti esimerkiksi kehityskeskusteluilla ja Eezy Flow’n kanssa toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Molemmat kanavat ovat henkilöstöllemme keino ottaa kantaa omaan työhön ja työyhteisöön. Saadun tiedon pohjalta kehitämme toimintaamme yhdessä.


Sitaatit ovat tuoreimmasta henkilöstötutkimuksesta (Eezy Flow / PeoplePower / 2023)

Tutustu yleisimpiin toimenkuviin 

 

Projektipäällikkö
Projektipäällikkö vastaa Hartelan omaperustaisten asuntorakennushankkeiden suunnitteluvaiheen kokonaisuudesta. Hän määrittelee hankekohtaiset tavoitteet, valitsee suunnittelijaryhmän ja johtaa suunnittelua Hartelan hankekehitysprosessin mukaisesti. Projektipäällikkö vastaa suunnitteluvaiheen aikana hankkeen taloudesta ja aikataulullisesta etenemisestä. Lue lisää projektipäällikön toimenkuvasta!


Työmaainsinööri

Työmaainsinöörin pääasiallinen tehtävä on tukea ja avustaa rakennusprojektia siten, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan. Tehtävä on tuotannon perustehtävä ja ei edellytä laajempaa työkokemusta. Tehtävä toimii varsin usein myös ammatillisen kasvun portaana, kohti vaativampia tehtäviä. Lue lisää työmaainsinöörin toimenkuvasta!

 

Työnjohtaja

Vastaa osakokonaisuuden rakentamisen ajallisesta, laadullisesta, ja taloudellisesta toteutuksesta urakkasopimuksen ja rakennusluvan mukaisesti. Lue lisää työnjohtajan toimenkuvasta!

 

Vastaava työnjohtaja

Vastaavalla työnjohtajalla on rakennusprojektin työmaatoimintojen kokonaisvastuu. Tärkeimmät tehtävät liittyvät rakentamisen ajalliseen, laadulliseen, ja taloudelliseen toteutukseen urakkasopimuksen ja rakennusluvan mukaisesti. Lue lisää Vastaavan työnjohtajan toimenkuvasta!

 

Työpäällikkö

Työpäälliköllä on rakennusprojektien tuotannon rahallinen, ajallinen ja laadullinen kokonaisvastuu. Tämä sisältää vastuun urakkasopimuksen noudattamisesta ja työsuorituksesta sekä Hartelaan, rakennuttajaan että myös muihin asiakkaisiin nähden. Lue lisää työpäällikön toimenkuvasta!

Kiinnostaako, millaista työ on meillä?

 

Hartelassa urasi voi alkaa ja edetä monella tapaa. Kiinnostaako, millaista on työ meillä? Tutustu monipuolisiin tehtäviin uratarinoiden kautta.

”Ihmiset tämän yrityksen tekevät”

Hartela panostaa henkilöstön kouluttamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Hyvät kehittymismahdollisuudet tukevat työntekijöiden hyvinvointia. Oululaisella Toni Päkkilällä on ollut uran alusta asti vahva motivaatio kehittyä. Päkkilä työskenteli kymmenisen vuotta asuinkerrostalojen rakentamisen parissa, kunnes tuli vuonna 2017 vastaavaksi mestariksi Hartelaan. 

Tutustu Tonin tarinaan

Nuoret ammattilaiset viihtyvät Hartelassa: ”Meistä välitetään ja meitä kannustetaan

Diplomi-insinöörit Emma Sallinen ja Aleksi Valli ovat kulkeneet yli kymmenen vuoden urapolun rakennusliike Hartelassa. He tulivat taloon opiskeluaikana ja ovat edenneet vähitellen uusiin haastaviin tehtäviin.

Tutustu Emman ja Aleksin tarinaan

Sirpa Ek - Olen toisen polven hartelalainen

Sirpa Ek on tehnyt töitä Hartelassa yli 25 vuoden ajan, saanut tänä aikana kolme lasta, elänyt ruuhkavuosia ja kouluttautunut talon sisällä aivan uuteen ammattiin. ”Työnantaja joustaa elämänvaiheiden mukana, luo edellytyksiä työhyvinvointiin ja luottaa työntekijään. Luotan Hartelaan."

Lue lisää

Vain muutama vuosi valmistumisensa jälkeen Tuomas Ruponen alkoi vastata Hartela Etelä-Suomi Oy:n toiminnasta Lahden alueella. ”Omat esimieheni Hartelassa ovat olleet kannustavia, jakaneet omia tietojaan ja myös antaneet rakentavaa palautetta. Kaikkea tätä tarvitaan, kun haluaa kehittyä ja oppia.” 

Tutustu Tuomaksen tarinaan

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.