Projektipäällikkö

Projektipäällikkö vastaa Hartelan omaperustaisten asuntorakennushankkeiden suunnitteluvaiheen kokonaisuudesta. Hän määrittelee hankekohtaiset tavoitteet, valitsee suunnittelijaryhmän ja johtaa suunnittelua Hartelan hankekehitysprosessin mukaisesti. Projektipäällikkö vastaa suunnitteluvaiheen aikana hankkeen taloudesta ja aikataulullisesta etenemisestä.

 

Projektipäällikkö on rakennushankkeeseen ryhtyvän roolissa sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa. Siltä osin hän toimii yhteyshenkilönä viranomaisten suuntaan sekä osallistuu asukkaille järjestettäviin tilaisuuksiin.

 

Projektipäällikkö kehittää ja pitää yllä yhteistyötä Hartelan eri yksikköjen sekä prosessien välillä. Hän seuraa aktiivisesti asumisen trendejä, asiakastarpeiden muutoksia ja markkinatilannetta.

 

Jatkuva kehittäminen on osa Hartelan jokapäiväistä toimintaa. Projektipäällikkö osallistuu hankkeiden lisäksi yrityksen kehitystehtäviin sekä pääsee vaikuttamaan uusien toimintatapojen ja -mallien luomiseen.


Rakennusalan projektipäällikön koulutus

 

Projektipäällikön koulutuksena on rakennusalan korkeakoulututkinto eli Insinööri AMK tai Diplomi-insinööri. Rakennusalalla työskenneltäessä, projektipäälliköllä tulee olla hyvä tekninen osaaminen sekä ymmärrys, joiden myötä hän kykenee hallitsemaan eri suunnittelualojen erityispiirteitä ja yhdistämään ne toimivaksi kokonaisuudeksi.


Oletko kiinnostunut urasta Hartelassa? Meillä toteutetaan säännöllisesti erilaisia rakennusprojekteja sekä hankkeita.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.