Työnjohtaja

Vastaa osakokonaisuuden rakentamisen ajallisesta, laadullisesta, ja taloudellisesta toteutuksesta urakkasopimuksen ja rakennusluvan mukaisesti. Tehtävä on tuotannon perustehtävä ja ei edellytä laajempaa työkokemusta. Tehtävä toimii varsin usein myös ammatillisen kasvun portaana, kohti vaativampia tehtäviä. Koulutusvaatimuksena vähintään Rakennusmestarin tutkinto.


Työnjohtajan tehtävät

 

Työnjohtajan keskeisiä työtehtäviä on mm. seurata työntekijöiden työssä jaksamista ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Lisäksi tehtäviin kuuluu säännöllinen kolmiviikkoaikataulun laatiminen omista vastuutehtävistään ja vastata sovittujen tehtäväsuunnitelmien teosta omissa työlajeissaan. Työnjohtaja vastaa omien vastuutehtäviensä kustannussuunnittelusta, ohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista vastaavalle työnjohtajalle sekä osallistuu aliurakoiden aloituskokouksiin, vastaanottoihin ja taloudelliseen loppuselvitykseen.

 

Työtehtäviin kuuluu myös laatu-, turvallisuus-, aikataulu- tai kustannusriskien konkretisoitumista havaitessaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin viipymättä ja kommentoida toteutussuunnitelmia havaitsemistaan poikkeamisista ja puutteista, erityisesti työturvallisuuden näkökulmasta ja antaa tarvittavan palautteen suunnitteluorganisaatiolle.


Oletko kiinnostunut urasta Hartelassa? Etsimme säännöllisesti työnjohtajia erilaisiin rakennushankkeisiin.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.