Työpäälikkö

Työpäälliköllä on rakennusprojektin (projektien) tuotannon rahallinen, ajallinen ja laadullinen kokonaisvastuu. Tämä sisältää vastuun urakkasopimuksen noudattamisesta ja työsuorituksesta sekä Hartelaan, rakennuttajaan että myös muihin asiakkaisiin nähden.

Työpäällikön rooli on operatiivisen toiminnan osalta keskeinen, joten tehtävä on erittäin vaativa. Työpäälliköllä pitää olla useamman vuoden kokemus tuotannon eri tehtävistä ja koulutukseltaan hänen tulisi olla rakennusmestari, insinööri tai diplomi-insinööri.


Työpäällikön tehtävät

 

Työpäällikön keskeisimpiä tehtäviä on mm. vastata sopimusasiakirjojen noudattamisesta ja sopimusehtojen täyttämisestä, vastata tilaajaraportoinneista ja laskutuksesta sekä huolehtia työmaan sisäisen tiedonvälityksen toteutumisesta ja toimivuudesta. Työpäällikkö toimii projektin työmaatoimihenkilöiden esimiehenä sekä seuraa työnjohdon työssä jaksamista. Hän vastaa myös laskentakohteiden 8 & 9 kulujen määrityksestä, alustavan aikataulun ja työmaasuunnitelman laatimisesta.

 

Lisäksi tehtäviin kuuluu valvoa työmaan eri aikataulujen laadintaa sekä niiden laatua. Työpäällikkö osallistuu riskiarvioiden tekemiseen tarjousvaiheessa ja vastaa niistä työmaavaiheessa sekä osallistua toteutussuunnitelmien suunnitelmakatselmuksiin ja kehittää niitä.

Työpäällikkö myös valvoo, että kohde rakennetaan urakkasopimuksen ja laatujärjestelmän mukaisesti seuraten aliurakkasopimusten noudattamista. Lisäksi hän vastaa hankintapäätöksistä yhdessä hankintapäällikön sekä vastaavan työnjohtajan kanssa.

 

Oletko kiinnostunut urasta Hartelassa? Me Hartelassa etsimme säännöllisesti työpäälliköitä erilaisiin rakennushankkeisiin.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.