Vastaava työnjohtaja

Vastaavalla työnjohtajalla on rakennusprojektin työmaatoimintojen kokonaisvastuu. Tärkeimmät tehtävät liittyvät rakentamisen ajalliseen, laadulliseen, ja taloudelliseen toteutukseen urakkasopimuksen ja rakennusluvan mukaisesti. Tehtävä on vaativa ja edellyttää muutaman vuoden työkokemuksen esim. työnjohtajan tai työmaainsinöörin tehtävässä. Koulutusvaatimuksena rakennusmestarin tutkinto, insinööri- tai diplomi-insinöörin tutkinto

 

Vastaavan työnjohtajan keskeiset tehtävät

 

Vastaa lisä- ja muutostöiden laadullisesta, ajallisesta sekä kustannusten hallinnasta työmaaorganisaatiossa sekä toimia työmaahenkilöstön esimiehenä yhteistyössä muun työjohdon kanssa. Vastaava työnjohtaja myös vastaa työmaan työturvallisuudesta sekä projektin kustannussuunnittelusta ja raportoinnista ja projektin kustannusseurannasta ja -suunnitelman oikeellisuudesta ja niiden ajan tasalla pysymisestä yhteistyössä työmaainsinöörin kanssa ryhtyen tarvittaessa ohjaus-toimenpiteisiin

 

Työtehtäviin kuuluu myös raportoida projektista työpäällikölle ja tehdä kuukausiraportti sekä seurantapalaverin muistio. Vastaava työnjohtaja vastaa tapaturman välittömästä ilmoittamisesta ja tutkinnasta ohjeistuksen mukaisesti sekä tehtäväsuunnitelmien teosta ja toteutus- sekä sopimussuunnitelmien vertailusta. Lisäksi hän vastaa yleisaikataulun laatimisesta ja ylläpidosta kommentoiden tarvittaessa toteutussuunnitelmia, erityisesti työturvallisuuden näkökulmasta ja antaen tarvittavan palautteen suunnitteluorganisaatiolle.

 

Vastaava työnjohtaja vastaa kohteen luovutusvalmiudesta ja huolehtii itselle luovutuksen toteuttamisesta sekä vastaa hankintasuunnitelman aikatauluttamisesta. Hän vastaa myös hankkeen työvaiheiden ja tehtävien ennakoimisesta ja suorittamisesta itsenäisesti sekä siitä, että laatu-, turvallisuus-, aikataulu- tai kustannusriskien konkretisoitumista havaittaessa työmaaorganisaatio ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin viipymättä

 

Oletko kiinnostunut urasta Hartelassa? Etsimme säännöllisesti Vastaavia työnjohtajia erilaisiin rakennushankkeisiin.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.