Hartela Etelä-Suomi

Jätkäsaareen rakentuu näyttävä kolmiokortteli

 

Hartela on mukana Helsingin uusien alueiden rakentamisessa ja aloitti vuonna 2018 Asunto Oy Helsingin Jätkäsaaren Pollarin rakentamisen. Jätkäsaaressa Hartelalla on kolmen hankkeen korttelikokonaisuus, josta ensimmäisen hankkeen Asunto Oy Jätkäsaaren Pollari Helsingin rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2018. Pollari valmistuu vuonna 2020 ja on valmistuessaan Jätkäsaaren korkein asuinrakennus. 16-kerroksisessa Pollarissa ylimmistä kerroksista on esteetön näköala kauas merelle.

 

Entinen Jätkäsaaren tavarasatama-alue rakennetaan kaupunkimaiseksi alueeksi 18 000 asukkaalle. Tavoitteena on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen mukainen Helsingin kantakaupungin omaleimainen jatke. Alueelle tulee monipuolisia palveluita, viihtyisiä puistoja sekä toimivat julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet.

Kuva Asunto Oy Jätkäsaaren Pollarin julkisivusta
© Tietoa Finland Oy

Hartela Etelä-Suomi voitti Jätkäsaaresta Kolmiokorttelin kokonaisuuden Helsingin kaupungin tontinluovutuskilpailussa vuonna 2016. Osana kilpailuvoittoa sitouduttiin järjestämään arkkitehtuurikilpailu. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto HMV Oy, jossa suunnittelutyön toteuttivat arkkitehti Juha Huuhtanen sekä arkkitehti Eeva Sääskilahti.

 

Korttelin ensimmäinen hanke Pollari saatiin rakenteille syyskuussa 2018. Yhteen korttelin tonteista toteutetaan Kojamolle 74 kpl vapaarahoitteisia asuntoja. Tämä toinen hanke käynnistyi tammikuussa 2019. Kolmas ja viimeinen hanke Potkuri lähtee rakenteille syksyllä 2019 ja korttelikokonaisuus valmistuu vuoden 2021 aikana. Hankkeet käsittävät yhteensä n. 250 asuntoa sekä liiketilaa n. 400 m².

 

Asiakaslähtöisyys osana suunnittelutyötä


Nykyaikainen käsitys kodista ulottuu oman asunnon seinien yli koko kaupunginosaan. Kaupunkiasumisen toivotuimmiksi ominaisuuksiksi ovat vakiintuneet erilaiset palvelut ja nopeat yhteydet keskustaan ja muualle kaupunkiin. Urbaanin alueen palvelukokonaisuus muodostuu kivijalkaliikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden sekä päiväkotien ja koulujen lisäksi laajoista julkisten puistojen ja asukaspihojen muodostamista viheralueista. Yhteisöllisyys, arkea helpottavat ratkaisut ja osallistaminen kasvattavat suosiotaan.

 

Hartelan hankekehitysjohtaja Johanna Palosaari kertoo, että asiakaslähtöinen työ suunnittelusta alkaen on ollut vahvasti mukana myös Jätkäsaaren hankkeissa. Toivottua yhteisöllisyyttä on tuotu kortteliin mm. kerhohuoneen sekä asukkaiden yhteisen vierashuoneen myötä. Asukkaita on osallistettu rakennusvaiheessa suunnittelutyössä, kun he ovat päässeet valitsemaan kerhotilan pintamateriaaleja ja sisustustyyliä.

 

Arkkitehtuurisesta näkökulmasta kohde on poikkeuksellinen, ja se tulee erottumaan edukseen Helsingin kantakaupungin siluetista korkeudellaan. Suurin osa asunnoista on kulmahuoneistoja ja parvekkeellisia.

 

Tornatorin alue on viittä vaille valmis

 

Hartela Etelä-Suomi on rakentanut pitkäjänteisesti Lahden Tornatorin alueella vuodesta 2006 asti. Yli kymmenen vuoden aikana Hartelan toimesta alueelle on noussut viihtyisä ja moderni kerrostaloalue lähellä päivittäispalveluita ja hyviä kulkuyhteyksiä. Alueen 20:stä taloyhtiöstä kaikki on Hartelan rakentamia ja vielä kaksi rakennetaan vuoteen 2020 mennessä. Kun alue valmistuu muutaman vuoden kuluttua, tulee alueella olemaan 775 asuntoa ja n. 1500 asukasta.

 

Vuonna 2018 valmistui RS-kohde Asunto Oy Lahden Lankarulla ja tammikuussa 2019 Asunto Oy Wolter Ramsayn katu 7 TA-Yhtymä Oy:lle. Työt aloitettiin vuoden 2018 aikana Asunto Oy Wolter Ramsayn katu 9 -kohteessa sekä Asunto Oy Lahden Tornassa.

Kuva Asunto Oy Lahden Tornan pihasta

Alueella on aiemmin sijainnut puusepänteollisuutta. Ennen rakentamista alueelta purettiin mm. lautavarasto, voimalaitos, osa rullatehtaasta ja osa puusepän tehtaasta. 1900-luvun alkupuolella alueella on ollut myös asuinrakennuksia ja henkilökunnan kerhotiloja. Teollisen toiminnan aikaan alue oli aidattu verkkoaidalla ja piikkilangalla, eikä sinne ollut pääsyä ohikulkijoilla. Alueen muututtua asuinalueeksi on siitä tullut lahtelaisille mieluisa hyvien kulkuyhteyksiensä ja keskustan läheisyyden ansiosta.

 

Tornatorin alue rakentui esimerkillisen työturvallisesti

 

Tornatorin alueen työmaiden turvallisuus on kerännyt Hartelan sisäisessä työturvallisuuskilpailussa Hartela Etelä-Suomi Oy:n voiton jo kaksi kertaa, joista viimeisin vuonna 2018 Asunto Oy Lahden Lankarullan työmaalle. Yhteensä Lahteen on tullut jo viisi työturvallisuuskilpailun voittoa.

 

Myös RT:n kilpailuissa Tornatorin alue on menestynyt monena vuonna, esim. v. 2018 Asunto Oy Lahden Wolter Ramsayn katu 7 valittiin Lahti-Kymen piirin parhaaksi työmaaksi TR-mittauksella. Samoin vuonna 2014 Tornatorin alueelle osui Lahti-Kymen piirin parhaan työmaan palkinto.

 

Alueella on työskennellyt pitkään jo samat henkilöt eri työmailla, vaikka kokoonpano on osin vaihtunut. Kaikki Lahden aluetoimiston toimihenkilöt ja työntekijät ovat työskennelleet jossain vaiheessa jollain Tornatorin työmaalla, monet useammallakin. Vuonna 2018 Tornatorin alueella sattui yhteensä kolme työtapaturmaa, jotka kaikki tapahtuivat aliurakoitsijoiden työntekijöille.

 

Koko Lahden henkilöstön motivaatio on korkealla turvallisuuden osalta ja vaikka työnjohto on vaihtunutkin eri Tornatorin työmailla, niin hyvällä turvallisuusasenteella erinomainen taso on säilynyt. Kun vanhemmat työntekijät toimivat esimerkillisesti ja opastavat uudempia sekä aliurakoitsijoita, niin meidän hyvät tavat siirtyvät eteenpäin, kertoo Lahden projektipäällikkö Seppo Tuominen.

 

Vihreän toimistorakentamisen lippulaiva sai tunnustuksen

 

Ilmalan Asema -toimitilakiinteistön ekologiset ratkaisut saivat syksyllä merkittävän kansainvälisen tunnustuksen. Hartelan kehittämälle ja rakentamalle toimitilarakennukselle myönnettiin LEED-ympäristösertifikaatin korkein ja harvinaisin Platina-luokitus. LEED-sertifikaatti on yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta.

 

Ilmalan junaseisakkeen viereen rakennetun Ilmalan Asema -kiinteistön suunnittelua ja rakentamista ohjasi alusta asti ekologisuus ja rakennuksen käyttäjien viihtyvyys. Vuoden 2017 lopussa valmistunut rakennus on Suomen ensimmäinen EU-määräykset täyttävä hiilineutraali toimistorakennus ja lähes nollaenergiatalo.

Ilmalan aseman vihreä tomistorakennus

”Tämä sertifikaatti oli meille hieno saavutus kohteen kehittäjänä ja rakentajana, ja samalla osoittaa, että ekologiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa toimitilarakentamisessa”, kertoo Hartela Etelä-Suomen varatoimitusjohtaja Tapio Rantanen.

 

Platina-luokituksen saavuttamiseen vaikuttivat erityisesti rakennuksen energiankäyttö ja päästöt, jotka pidettiin kurissa poikkeuksellinen ansiokkaasti. Lisäksi vedenkäytön tehokkuus ja tontti- ja lähiympäristön kestävyys mm. hyvän saavutettavuutensa ansiosta, lisäsi platinaan oikeuttavia pisteitä.

 

Ympäristöystävällisyys on lisännyt käyttäjäystävällisyyttä

Ekologiset ja käyttäjäystävälliset tekniset ratkaisut ovat lisänneet viihtyvyyttä. Sopeutuva valaistus reagoi vallitsevaan säätilaan sekä ihmisten liikkeisiin. Lämmityspaneelit katossa sekä tarkkaan säädetty lämpötila tuovat työskentelymukavuutta toimiston väelle.

 

Kiinteistön päävuokralaisia ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja talon rakennuttaja Hartela. Ensimmäinen vuosi uusissa toimitiloissa on nyt pääkaupunkiseudun hartelalaisilla takana, ja henkilöstötutkimuksen vastausten perusteella tiloihin ollaan tyytyväisiä.

 

Jo suunnitteluvaiheessa on pohdittu hyvin tarkkaan ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja, joita on toteutettu myös rakennusvaiheessa. Esimerkiksi työmaan jätteistä yli 75 prosenttia kierrätettiin.

 

”Olemme huomanneet, että ympäristöystävällisyyden huomioiminen rakennuksen suunnittelussa on lisännyt myös henkilökunnan työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Toimitilojamme voidaan pitää sekä ympäristö- että ihmisystävällisinä”, toteaa Rantanen.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.