Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tuo vakautta

 

Hartelan oma pääoma, hyvä vakavaraisuus sekä maltillinen osingonjakopolitiikka loivat edellytyksiä terveelle liiketoiminnalle myös vuonna 2021. Yhtiömme omavaraisuus on perinteisesti ollut korkea, ollen 46,2 prosenttia vuonna 2021. Pitkäjänteisen toimintamme tuloksena myös yrityksen tulos ja sijoitetun pääoman tuotto olivat vuonna 2021 erinomaisella tasolla.

 

Vuonna 2021 rakennusmateriaalien ja panoshintojen nousu oli lähes ennennäkemätöntä. Hintojen nousun lisäksi alan toimintaa vaikeutti komponenttien ja tarvikkeiden saatavuus.

 

Haasteista huolimatta yksikään Hartelan työmaista ei ollut tappiollinen.

 

Hartelan vakiintunut luotettava toimintatapa vaikutti alihankintaketjun haluun palvella ja toimittaa tarvikkeita Hartelan työmaille myös korkeasuhdanteen aikana.

 

Kehitimme riskienhallintamenettelyitämme edelleen vuonna 2021, ja ne pohjautuvat ennen muuta systemaattisiin toimintatapoihin sekä vuorovaikutteiseen ja osallistavaan hankevalmisteluun. Vuonna 2021 Hartelan hallitus käynnisti myös sisäisen tarkastuksen toimintamallin, jonka tarkoituksena on tuottaa riippumattomia ja objektiivisia arviointi-, varmistus- ja konsultointipalveluja tukemaan ja parantamaan yrityksen riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus toimii tarkastuksen toteutuksessa yhteistyössä yhtiön johdon kanssa, ja raportoi toiminnastaan ja tarkastuksen tuloksista hallitukselle.

 

Toimintaamme tukee myös raportointijärjestelmämme, jonka uudistaminen mahdollistaa jatkossa entistä yhdenmukaisemmin suorituskykymme arvioinnin ja mittaamisen. Toimintajärjestelmää uudistimme muuttamalla prosessit liiketoimintalähtöisiksi. Liiketoimintaprosesseista ensimmäisenä valmistui omaperusteisen asuntotuotannon prosessi. Toimintajärjestelmää kehitetään ja sen noudattamista seurataan sisäisissä auditointitilaisuuksissa, joita toteutetaan sekä projekti- että liiketoimintakohtaisesti.

 

Hartela sijoittui rakennusyritysten joukossa viidenneksi T-median tekemän Luottamus&Maine Rakennusalan erikoistutkimuksen 2021 mukaan, johon haastateltiin 4700 suomalaista. Hartela miellettiin alan toimijoita paremmaksi kannattavuudeltaan ja taloudelliselta vakaudeltaan. Tutkimuksen mukaan Hartelan merkittävin kehitysmahdollisuus kohdistuu vuorovaikutuksen lisäämiseen sidosryhmien kanssa.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.