Toimintaperiaatteet Hartelassa

Liiketoimintaperiaatteet

Osa vastuullisuutta ovat Hartelan liiketoiminnan periaatteet. Olemme sitoutuneet Rakennusteollisuus ry:n määrittelemiin eettisiin ohjeisiin.

 

Eturistiriidat

Vältämme eturistiriitoja, jotka voivat heikentää harkintakykyämme tai puolueettomuuttamme liiketoiminnassamme. Toimintaperiaatteiden mukaan johto ja henkilöstö eivät ryhdy toimiin, jotka johtavat ristiriitatilanteisiin henkilökohtaisten ja yhtiön etujen välillä tai yhtiön liikekumppaneiden, asiakkaiden tai muiden sidosryhmäyhteisöjen kanssa.

 

Toimintaperiaatteiden vastaista on myös omaksi eduksi hyödyntää, välittää tai käyttää luottamuksellista tietoa, jonka henkilö on saanut tietoonsa asemansa tai tehtäviensä perusteella.

 

Edustaminen ja vieraanvaraisuus

Hartelassa edustaminen ja vieraanvaraisuuden osoittaminen on hyväksytty osa liikesuhteiden luomista, eivätkä periaatteet estä Hartelan työntekijöitä tarjoamasta tai vastaanottamasta vieraanvaraisuutta tai lahjoja edellyttäen, että:

  • ne noudattavat paikallisia lakeja ja tapoja
  • ne eivät saata vastaanottajaa tilanteeseen, jossa hänellä olisi jokin velvollisuus lahjoittajaa kohtaan, tai anna sellaista vaikutelmaa
  • niillä on asiallinen liiketoimintaan liittyvä tarkoitus ja ne eivät ole vastaanottajan työnantajan tai julkishallinnon määräysten vastaista
  • epävarmoissa tilanteissa täytyy kieltäytyä vieraanvaraisuuden tai lahjan antamisesta tai ottamisesta.

Toimintaperiaatteissa olemme myös määritelleet, miten toimimme, kun me kutsumme vieraita tai kun meidät kutsutaan vieraiksi.

 

Lahjakäytäntö

  • Voimme antaa tai vastaanottaa vain tavanomaisia ja kohtuullisia lahjoja
  • Antamamme lahjat ovat yleisemmin Hartelan liikemerkillä varustettuja mainoslahjoja
  • Vastaanottajan henkilökohtaisena merkkipäivänä voimme antaa enemmän yksilöllisen lahjan

Whistleblowing -ilmoituskanava

Kyseessä on palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi luottamuksellisesti ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään väärinkäytöksistä. Palvelu takaa ilmoittajan anonyymiteetin mahdollistaen kuitenkin samalla ilmoitetun havainnon selvittämisprosessin vuorovaikutteisesti ilmoituksentekijän kanssa.

 

Palveluun pääset TÄSTÄ

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.