Hartelan vuosiraportti 2022

Hartelan vuosi 2022: vakaa tulos ja onnistumisia työturvallisuudessa, asiakaskokemuksessa sekä työntekijäkokemuksessa

 

Vuosi 2022 oli Hartelan 80-vuotisjuhlavuosi. Toimintaympäristön haasteista huolimatta kehitimme yritystä eteenpäin ja teimme vakaan tuloksen.

 

Hartela Kodit käsittää omaan tonttivarantoon perustuvan kuluttajille suunnattujen RS-kohteiden ja sijoittajille sekä yleishyödyllisille rakennuttajille suunnattujen asuntojen toteuttamisen. Kuluttaja-asiakkaiden luottamus omaan talouteen laski vuoden loppua kohti huomattavasti, mikä hiljensi asuntojen kysyntää. Toimintaamme toi kuitenkin vakautta tuotantomme monipuolisuus ja mahdollisuus lisätä sijoittajille toteutettujen hankkeiden määrää. Sijoittajahankkeissa kysyntä pysyi hyvänä siitä huolimatta, että sijoittajien taloudelliset yhtälöt tiukkenivat kustannusten noustessa.


Kumppanuusrakentamisessa toteutamme monipuolisesti erityyppisiä hankkeita allianssi- ja KVR-malleilla. Perinteisesti kumppanuuskohteet ovat olleet toimitiloja, teollisuutta ja
kouluja, mutta vuonna 2022 asuntojen osuus kasvoi merkittävästi.


Koronan vaikutusten hiipuessa, toimintaympäristöömme nousi uusia haasteita Ukrainan sodan myötä. Sodan aiheuttamat suurimmat vaikutukset toimintaamme ovat olleet kasvaneet energiakustannukset, nousevat korot, inflaatio, materiaalien saatavuuden muutokset ja rakennuskustannusten nousu. Inflaatiosta huolimatta onnistuimme vaikeassa markkinassa toteuttamaan pääosan hankkeista hyväkatteisina onnistuneen ennakkosuunnittelun ja projektinhallinnan avulla.

 

Hartelan toimitusjohtaja Juha Korkeamäki poseeraa Hartelan Ilmalan toimipisteellä

Vuosi 2022 oli Hartelalla myös uudistumisen vuosi. Päivitimme Hartelan strategian ja loimme vastuullisuuslupauksiin pohjautuvan vastuullisuusohjelmamme. Uusi strategiamme vahvistaa rooliamme asiakaslähtöisenä rakentajana. Strategian visiomme yhdistää vastuullisuuden ja asiakaskokemuksen: tavoitteenamme on olla ”Kestävää huomista rakentava perheyhtiö, jolla on syvällinen asiakasymmärrys”.


Meillä ja koko rakennusalalla on merkittävä rooli ilmasto- ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijana. Haluamme rakentaa kestävää huomista koko henkilöstön voimin. Kymmeneen
vastuullisuuslupaukseen pohjautuva vastuullisuusohjelmamme viitoittaa tiemme kestävään tulevaisuuteen. 

 

Perheyhtiönä henkilöstöllä keskeinen rooli Hartelan vastuullisuustyössä. Pitkäjänteinen työ turvallisuuden parantamiseksi toi tulosta työturvallisuuden parantuessa kaikissa tytäryhtiöissämme. Toinen merkittävä indikaattori onnistumisestamme hyvänä ja vastuullisena työnantajana on henkilöstön suositteluindeksi eNPS, joka oli viime vuonna erinomaisella tasolla.

 

Hartelan kantavana voimana kautta vuosien on ollut toimiminen lähellä asiakasta. Asiakkaidemme suositteluhalukkuutta mittaava NPS on kehittynyt vuosi vuodelta ja oli vuonna 2022 erinomaisella tasolla. Myös tänä päivänä asiakasymmärrys on kannattavan liiketoimintamme edellytys. Tulevan strategiakauden aikana tulemme syventämään asiakasymmärrystämme. Tiivistämme tavoitteemme lauseeseen ”Kun Hartela tuntee asiakkaan, asiakas tuntee sen”. Tämän lupauksen lunastamiseen osallistamme kaikki hartelalaiset ja arvoketjumme.

 

Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta sekä hartelalaisia ja yhteistyökumppaneitamme pitkäjänteisestä työstä yhteisten tavoitteiden eteen vuonna 2022.

 

Juha Korkiamäki
Toimitusjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy

44,5

omavaraisuusaste

12,2

miljoonan euron liiketulos

335,0

miljoonan euron liikevaihto

Vastuullisuus

Hartelan tapa toimia on jo vuosikymmenien ajan pohjannut arvoihimme: asiakasläheisyyteen, aloitteellisuuteen ja ammattiylpeyteen. Kotimaisena perheyhtiönä haluamme pitää huolen, että toimintamme on vastuullista ja eettisesti kestävää. Haluamme rakentaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia kunnioittaen, planeetan kantokyvyn rajoissa.

 

Hartelan vastuullisuusohjelma kattaa strategiakauden 2023-2025.

Hartelan strategian visiona on olla kestävää huomista rakentava perheyhtiö, jolla on syvällinen asiakasymmärrys.

 

Strategiatyön rinnalla laadimme vuonna 2022 Hartelan vastuullisuusohjelman, joka pohjautuu viiteen vastuullisuusteemaan ja kymmeneen vastuullisuuslupaukseen. Osana vastuullisuusohjelmaa loimme vuoden 2022 aikana myös Hartelan eettiset toimintaperiaatteet, jotka sitovat kaikkia hartelalaisia ja yhteistyökumppaneitamme eettiseen ja vastuulliseen toimintaan arjen tasolla.

Vastuullisuus

Loimme vuoden 2022 aikana Hartelan vastuullisuusohjelman, joka pohjautuu viiteen vastuullisuusteemaan ja kymmeneen vastuullisuuslupaukseen.

Tutustu lupauksiin

Strategia

Tavoitteenamme on syventää hyvää asiakasymmärrystä entisestään strategiakauden aikana. Asiakaslähtöisyys on ollut keskiössä Painiityn asuinalueen kehittämisessä Espoossa. Rakensimme 800 kodin kylän alusta loppuun ja opimme matkan varrella valtavasti siitä, mitä asiakkaat kodeiltaan toivovat.

lue lisää

Ihmiset ja osaaminen

Panostamme henkilöstön kouluttamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Hyvät kehittymismahdollisuudet tukevat työntekijöiden hyvinvointia. 

Tutustu osaamisten kehittämiseen

Johtoryhmä

Juha Korkiamäki toimitusjohtaja, CEO, Hartela-yhtiöt Oy
Matti Aho toimitusjohtaja, Hartela Etelä-Suomi Oy
Sanna Hiukkamäki kehitys- ja tietohallintojohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Hanna Marttila toimitusjohtaja, Hartela Pirkanmaa Oy
Johanna Palosaari maanhankinnan ja asuntokehityksen johtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Timo Suonsyrjä talousjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Markku Taskinen toimitusjohtaja, Hartela Pohjois-Suomi Oy

Hallitus

Puheenjohtaja: Kari Heinistö

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Maarit Hartela-Varkki
Hanna Hartela
Heikki Hartela
Petri Olkinuora
Antti Peltoniemi
Timo Vikström
Sanna Karvonen

Lataa tästä Hartela-yhtiöt Oy:n vuosikertomus tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

  • Lataa

    Hartela-konserni Vuosiraportti 2022 (pdf)

    Lataa
  • Download

    Hartela Group Annual Report 2022 (pdf)

    Download

Tutustu myös  edellisten vuosiemme Vuosikertomuksiin

 

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.