Hartelan vuosiraportti 2023

Hartelan vuosi 2023: onnistunut tulos haastavassa markkinassa

 

Rakennusyhtiö Hartela teki vuonna 2023 onnistuneen tuloksen asuntomarkkinan alakulosta huolimatta. Yhtiö lähti vuoteen 2024 vahvalla kassalla, korkealla omavaraisuusasteella ja kaikkien aikojen vahvimmalla tilauskannalla.

 

Rakennusalan toimintaympäristö oli viime vuonna poikkeuksellisten muutosten kourissa. Vapaarahoitteisten asuntojen kuluttaja- ja sijoittajamarkkinat olivat totaalisessa lamassa, joten ARA-tuotanto ja muu julkinen rakentaminen kannattelivat talonrakentamista Suomessa.

Voimme olla vallitsevassa toimintaympäristössä tyytyväisiä liikevaihtoon, joka oli 274,1 miljoonaa euroa. Toiminnan volyymi ja sen myötä myös tilikauden tulos laskivat erityisesti siksi, että asuntorakentamisen projektien aloittamisedellytykset heikkenivät. Tilikauden tulos, 2,9 miljoonaa euroa, oli kohtuullisen hyvä, sillä RS-tuotannon osuus jäi viime vuonna markkinaolosuhteiden vuoksi hyvin vähäiseksi. Nykyisessä taantumassa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota taseen ja kassan vaalimiseen. Tämän ansiosta Hartela on edelleen nettovelaton ja omavaraisuusasteemme on korkea.

 

Viime vuonna panostimme myös asiakasymmärryksemme syventämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Työstimme kahta erilaista asuntorakentamisen kehityshanketta, joihin kutsuimme asiakkaitamme mukaan. Mittaamme onnistumistamme asiakaskokemuksessa NPS-tutkimusten avulla. Viime vuonna RS-asuntotuotannon NPS oli erinomainen 62,7 ja asuntojen sijoittaja- sekä urakkatuotannossa täydet 100.

 

Keskeinen ympäristövastuun tavoitteemme on kehittyminen vähähiilisessä rakentamisessa. Loimme viime vuonna hiilitiekartan, joka viitoittaa tiemme kohti hiilineutraalia rakentamista. Olemme sitoutuneet ilmastovaikutusten pienentämiseen, ja laskemme oman toimintamme hiilijalanjäljen vuoden 2024 kevään aikana.

Hartelan toimitusjohtaja Juha Korkiamäki istuu toimipisteen portaita

Haluamme luoda hyvää työelämää hartelalaisille ja kumppaneillemme. Työstimme viime vuonna hyvän johtamisen teemoja yhdessä kaikkien hartelalaisten kanssa, ja tänä vuonna jatkamme hyvän esihenkilötyön kehittämistä, jotta voimme varmistaa erinomaisen työntekijäkokemuksen. Palkitsimme viime vuonna Tähtitiimejä, jotka olivat työskennelleet esimerkillisesti yhdessä toimintamme kehittämiseksi ja asiakasymmärryksemme syventämiseksi. Myös työturvallisuuden osalta vuosi oli onnistunut. Viime vuonna hartelalaisille sattui ainoastaan kaksi tapaturmaa, ja alihankkijoidemme tapaturmataajuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta sekä hartelalaisia ja yhteistyökumppaneitamme pitkäjänteisestä työstä yhteisten tavoitteiden eteen vuonna 2023. 

43,6

omavaraisuusaste

7,0

miljoonan euron liiketulos

274,1

miljoonan euron liikevaihto

CASE: Asiakkaiden tarpeet ovat kehitystyön ydin

Otamme kuluttaja-asiakkaita vahvasti mukaan kehitystyöhön. Kehitämme esimerkiksi uudenlaista kerrostalokonseptia, jota varten selvitimme viime vuonna, mitkä ominaisuudet asunnossa ja taloyhtiössä ovat asiakkaille tärkeimpiä. Kyselytutkimuksen avulla saimme työmme tueksi näkemyksiä 258 ihmiseltä eri puolilta Suomea.

”Tutkimus tarjosi meille uutta tietoa ja toisaalta vahvisti tiettyjä oletuksiamme. Emme aio tässä suhdanteessa jäädä passiivisesti odottelemaan parempia aikoja, vaan aiomme kehittyä ja panostamme tulevaisuuteen. Haluamme suunnitella ihmisille entistä parempia koteja”, Hartelan maanhankinnan ja asuntokehityksen johtaja Johanna Palosaari toteaa.

CASE: Tähtitiimit säteilivät hyvää yhteishenkeä ympärilleen

Vuonna 2023 palkitsimme Hartelassa tähtitiimejä, jotka säteilivät ympärilleen erityisen hyvää yhteishenkeä ja yhteistyön kulttuuria. Valitsemisen kriteerinä oli myös muun muassa se, että tiimi on onnistunut työllään syventämään organisaatiomme asiakasymmärrystä. Kaikilla hartelalaisilla oli mahdollisuus ehdottaa palkittavaa tiimiä, ja valinnan teki johdon sekä henkilöstöosaston edustajista koostunut Tähtitiimi-raati.

CASE: Hiilitiekartta – matka kohti vähähiilistä rakentamista

Julkaisimme syyskuussa 2023 Hartelan hiilitiekartan, joka viitoittaa matkaamme kohti vähähiilistä rakentamista. Kehityspolku kohti vähähiilisyyttä kulkee neljän osa-alueen kautta, joista jokaisessa on määritelty toimenpiteitä pitkän aikavälin tavoitteen lisäksi myös tuleville vuosille. Hiilitiekartan tavoitteet ohjaavat yrityksemme ympäristöryhmän toimintaa.

Tutustu hiilitiekarttaamme

Johtoryhmä

Juha Korkiamäki toimitusjohtaja, CEO, Hartela-yhtiöt Oy
Matti Aho toimitusjohtaja, Hartela Etelä-Suomi Oy
Sanna Hiukkamäki kehitys- ja tietohallintojohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Lari Mallius toimitusjohtaja, Hartela Länsi-Suomi Oy
Hanna Marttila toimitusjohtaja, Hartela Pirkanmaa Oy
Erika Lindholm henkilöstöjohtaja (1.2.2024 lähtien) 
Johanna Palosaari maanhankinnan ja asuntokehityksen johtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Timo Suonsyrjä talousjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Markku Taskinen toimitusjohtaja, Hartela Pohjois-Suomi Oy
Elina Tompuri viestintä- ja vastuullisuusjohtaja (1.1.2024 lähtien)

Hallitus

Puheenjohtaja: Kari Heinistö

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Maarit Hartela-Varkki
Hanna Hartela
Heikki Hartela
Petri Olkinuora
Timo Vikström
Sanna Karvonen

Lataa tästä Hartela-yhtiöt Oy:n vuosikertomus tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

  • Lataa

    Hartela Vuosiraportti 2023 (pdf)

    Lataa
  • download

    Hartela Annual Report 2023 (pdf)

    download

Tutustu myös  edellisten vuosiemme Vuosikertomuksiin

 

Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.