Ympäristövastuu Hartelassa

Hartelan olennaiset vastuullisuusteemat ympäristövastuun osalta ovat ilmastonmuutoksen hillintä, energian kulutus, materiaalitehokkuus, rakennuksen koko elinkaaren aikaisen energiankulutuksen vähentäminen, vähähiilinen rakentaminen ja luonnon monimuotoisuus. Hartelan olennaisia tunnistettuja ympäristövaikutuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä, kestävän liiketoiminnan luominen, neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen, kestävän rakennetun ympäristön tuottaminen sekä luonnon monimuotoisuuden tukeminen.

 

Julkaisimme syyskuussa 2023 Hartelan hiilitiekartan, joka viitoittaa matkaamme kohti vähähiilistä rakentamista. Kehityspolku kohti vähähiilisyyttä kulkee neljän osa-alueen kautta, joista jokaisessa on määritelty toimenpiteitä pitkän aikavälin tavoitteen lisäksi myös tuleville vuosille. Hiilitiekartan tavoitteet ohjaavat yrityksemme ympäristöryhmän toimintaa.

Hartelan hiilitiekartta

Julkaisimme syyskuussa 2023 Hartelan hiilitiekartan, joka viitoittaa matkaamme kohti vähähiilistä rakentamista. Kehityspolku kohti vähähiilisyyttä kulkee neljän osa-alueen kautta, joista jokaisessa on määritelty toimenpiteitä pitkän aikavälin tavoitteen lisäksi myös tuleville vuosille. Hiilitiekartan tavoitteet ohjaavat yrityksemme ympäristöryhmän toimintaa.

Tutustu hiilitiekarttaamme

Tutustu Hartelan Vihreisiin valintoihin!

Vihreiden valintojen tekeminen on tärkeää meillä Hartelassa oman toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Nämä valinnat ja teot heijastuvat myös rakentamiimme asuntoihin eli sinun kotiisi eri tavoin.

Tutustu!

Kestävän kehityksen yhteistyö- ja kumppanivalinnat

 

FIGBC

Olemme Green Building Council Finlandin jäsen! On ilo päästä mukaan verkostoon, joka tekee työtä kestävän ympäristön edistämiseksi. Haluamme kehittää omaa osaamistamme yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme turvata myös tulevien sukupolvien hyvän elämän mahdollisuudet.

FIGBC järjestää paljon erilaisia koulutuksia ja tuottaa materiaaleja sekä blogeja. Käy katsomassa suoraan, mitä sivuilta löytyy.

 

Oomi

Työmaan käyttöenergioissa haemme ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja mm. työmaasähkön hankinnan osalta.  Tämän hetken konsernitasoisen yhteistyökumppanimme Oomi Energian tuottama päästötön sähkö, joka tarkoittaa ydinvoimalla tuotettua sähköä.

 

L&T

Olemme työmaiden jätehuoltopalveluistamme vastaavan kumppanimme L&T Oy:n kanssa sopineet vuoden mittaisen jatkosopimuksen tämän vuoden aikana mahdollisten tulevien lainsäädännöllisten tarkennusten takia, jotta voimme huomioida ne sopimuksessamme. Tavoitteena meillä on jätteen kokonaismäärän vähentäminen ja syntyvien jätteiden korkea kierrätysaste.

 

Vesitaito Oy

Hiilijalanjälkilaskennan sekä energiatehokkuuden yhteistyökumppanimme on Insinööritoimisto Vesitaito Oy. Vesitaito on energiasuunnittelun ja elinkaariajattelun edelläkävijä. Yhteistyösopimuksen mukaisesti toimeksiantoon kuuluu kohteidemme energiasuunnittelu ja vähähiilisyyden arviointi.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.