Hartelan vuosikertomus 2021

Taloudellisesti vahva vuosi 2021

 

”Vuosi 2021 oli Hartelalle hyvä huolimatta korona-pandemian aiheuttamista vaikeuksista. Koronan vaikutukset taloudelliseen tulokseen jäivät kuitenkin hyvin maltillisiksi, koska asuntojen kysyntä säilyi hyvänä sekä kuluttajien että sijoittajien osalta ja julkisten hankintojen volyymitaso pysyi korkeana. Rakennuskustannusten huomattava nousu ei ehtinyt vaikuttaa merkittävästi vuoden 2021 tulokseen, vaikka se asettikin paineita uusien käynnistyvien hankkeiden katetasoihin ja aikatauluihin. Vahvan tuloksen takana oli osaava ja motivoitunut henkilöstö, projektien onnistunut hallinta ja asuntojen hyvä kysyntä niin kuluttajien kuin sijoittajien taholta.”

 

Teimme koko vuoden töitä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työmaat ja toimistot joutuivat edelleen huomioimaan koronan monin eri tavoin arkea suunnitellessaan. Kiinteissä toimipisteissä jatkettiin etätöitä, ja vaikka arki sujuikin, niin yrityksen strategiseen kehittämiseen kuten muuhunkin kehitystyöhön, etätyö loi kiistatta melkoisen haasteen. Työmailla haasteet olivat suuria, kun jouduttiin kohtaamaan toimitusvaikeuksia, resurssivajeita ja suunnittelemaan mahdollisimman koronaturvallista työntekoa. Se, että näissä olosuhteissa taloudellinen tuloksemme oli hyvä, kuvaa koko henkilöstön ammattimaisuutta sekä joustavaa työnteon kulttuuria.

 

Hartelan toimitusjohtaja Juha Korkiamäki

Taloudellisesti vuosi oli onnistunut kaikilla rintamilla; kaikki tytäryhtiöt tekivät vähintään hyvän tuloksen ja samalla onnistuttiin kasvattamaan tonttivarantoa tulevaisuuden projekteja varten. Onnistuneen hankekehityksen myötä projektit saatiin pääsääntöisesti käyntiin suunnitellussa aikataulussa. Asuntomyynti eteni rakentamisen etenemisen tahdissa, jonka ansiosta valmiita myymättömiä asuntoja ei käytännössä jäänyt. Työmaatoiminnoissa edellisvuoden hyvä trendi jatkui, ja lähes joka kuukausi hankkeissa oli enemmän kateparannuksia kuin -heikennyksiä. Onnistuimme myös välttämään tappiotyöt.


Konsernin rahoitusvalmius on ollut koko vuoden erittäin hyvä ja se yhdistettynä hyvään tulokseen tukee rahoituksen saatavuutta, vahvistaen rahoitusasemaa myös tulevaisuudessa. Työturvallisuutta emme onnistuneet parantamaan suunnitellusti, vaikka tapaturmien osalta loppuvuoden kehitys olikin suotuisa. Työturvallisuusriskejä mittaava TR-indeksi oli kuitenkin hyvä ja myös turvallisuushavaintojen määrää onnistuttiin lisäämään. Tapaturmia leimaakin inhimilliset syyt, kuten ympäristön havainnoinnin herpaantuminen ja valitettavasti joskus myös riskin ottaminen. Näihin aihealueisiin tulemme erityisesti paneutumaan vuonna 2022.

 

Hartelan asiakastyytyväisyys parani edelleen. Kuluttajille myydyissä RS-asuntokohteissa suositteluhalukkuus kohosi vuonna 2021 jo 50:een, kun vuotta aiemmin se oli 43. Urakka- ja neuvottelukohteissa asiakastyytyväisyys on jo nyt korkea.

 

Hartelassa vastuullisuus on ollut aina toiminnan lähtökohta, ja mahdollistanut perheyrityksen siirtymisen sukupolvelta toiselle. Vastuullisuus korostuu myös Hartelan strategiassa ja kestävä kehitys nousi jo vuonna 2020 strategian ytimeen. Vastuullisuuden huomioimisesta konsernin liiketoiminnassa avataan laajemmin vuosikertomuksen Vastuullisuus-osiossa.

 

Strategian mukaisesti keskitymme Hartela Kotien hankekehitykseen ja rakentamiseen niin kuluttajille, sijoittajille kuin yleishyödyllisille rakennuttajille. Toinen tukijalkamme on kumppanuusrakentaminen, jossa joko tuomme oman hankekehityksemme osaamisen mukaan tilaajan hankkeeseen heti sen alusta lähtien, tai olemme kehittämässä ja toteuttamassa käyttäjälähteistä toimitilahanketta.

 

Strategian mukaisesti haemme kasvua etenkin Tampereen talous-alueella ja perustimme 1.1.2022 uuden tytäryhtiön Hartela Pirkanmaa Oy:n, joka eriytettiin Hartela Länsi-Suomi Oy:stä. Hartela Pirkanmaa Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Hanna Marttila. Hartela Länsi-Suomi Oy:n toiminta-alue on jatkossa Varsinais-Suomi, Satakunta ja Länsi-Uusimaa.

 

Kiitos koko henkilökunnalle erinomaisesta työstä ja sen tuomasta tuloksesta. Voimme lähteä Hartelan 80-juhlavuoteen luottavaisesti tukeutuen henkilöstön vahvaan ammattitaitoon sekä yrityksen vank-kaan taloudelliseen asemaan.

 

Kiitämme myös asiakkaitamme Hartelaa kohtaan osoitetusta luottamuksesta.

 

Juha Korkiamäki
Toimitusjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy

Vastuullisuus

 

Hartelassa vastuullisuus on ollut aina toiminnan lähtökohta, ja mahdollistanut perheyrityksen siirtymisen sukupolvelta toiselle. Jatkossa vastuullisuus saa entistä suuremman näkyvyyden toiminnassamme, kun ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet (ESG) siirtyvät vuoden 2022 alusta vastuullisuudesta vastaavan johtajan alaisuuteen. Vastuullisuuskokonaisuutemme sisältää mm. työturvallisuuden sekä kestävän kehityksen. Vuonna 2022 tulemme laatimaan Hartelalle vastuullisuusstrategian, ja otamme kantaa vastuullisuustyömme painotuksiin tulevien vuosien osalta.


Vastuullisuus on näkynyt henkilöstömme palkitsemisperusteissa jo usean vuoden ajan”

 

Sekä kiinteiden toimihenkilöiden että työmaiden tuloskorteissa osa palkkiosta on sidottu työturvallisuustavoitteisiimme. Myös asiakkailta saatava palaute vaikuttaa henkilöstön palkitsemiseen.

Vastuullisuus korostuu myös Hartelan strategiassa. Kestävä kehitys nousi jo vuonna 2020 strategian ytimeen, ja lähtiessämme Hartelan 80-vuotisjuhlavuoteen ympäristövastuullisuus ilmenee toiminnassamme monin tavoin. Panostaminen osaamisen kehittämiseen on vuonna 2021 tarkoittanut mm. digitaalisen Harkka-oppimisalustan käyttöönottoa. Alustalla on toteutettu kestävään kehitykseen sekä perehdytykseen liittyviä koulutuksia.

 

Vuonna 2021 olemme kehittäneet raportointiamme, jotta toimintamme olisi entistä läpinäkyvämpää ja todennettavampaa sekä yrityksen sisällä, että myös sidosryhmiemme suuntaan.

Johtoryhmä

Juha Korkiamäki konsernin toimitusjohtaja, CEO, Hartela-yhtiöt Oy
Matti Aho toimitusjohtaja, Hartela Etelä-Suomi Oy
Sanna Hiukkamäki kehitys- ja tietohallintojohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Hanna Kolehmainen toimitusjohtaja, Hartela Länsi-Suomi Oy
Hanna Marttila toimitusjohtaja, Hartela Pirkanmaa Oy 
Hanne Miettinen asiakkuusjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Samppa Mäki-Patola henkilöstöjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Antti Mölsä lakiasiainjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Kalle Saarela hankintajohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Timo Suonsyrjä konsernin talousjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Markku Taskinen toimitusjohtaja, Hartela Pohjois-Suomi Oy

Hallitus

Puheenjohtaja: Kari Heinistö

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Maarit Hartela-Varkki
Hanna Hartela
Heikki Hartela
Petri Olkinuora
Antti Peltoniemi

Lataa tästä Hartela-yhtiöt Oy:n vuosikertomus tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

  • Lataa

    Hartela-konserni Vuosikertomus 2021 (pdf)

    Lataa
  • Download

    Hartela Group Annual Report 2021 (pdf)

    Download

Tutustu myös  edellisten vuosiemme Vuosikertomuksiin

 

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.