Salon sairaala työmaan viikkotiedote 24/2023 

Valmiit työsuoritteet
-


Käynnissä olevat työsuoritteet

Louhinta, irtiporaus sekä maanrakennus

Alkavat työsuoritteet

Paalutus

 

 

Työturvallisuus

- Suoritetaan viikottainRakennustyön kunnossapitotarkastus. TR-mittaukset aloitetaan kun tarkastuskohteiden määrät saadaan tarkastukselle riittäviksi

- Pölyämisen estämiseksi kastelua on lisätty

Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Sairaalantien autoliikenne on poikkaistu työmaan kohdalta. Sairaalan henkilöliikenne sekä työmaaliikenne  risteävät työmaan liittymässä, joka saattaa ajoittain aiheuttaa haittaa

- Louhinnasta johtuva ääni ja tärinä häiritsee ympäristöä vielä pari viikkoa

Muuta tiedottetavaa

-Lue lisää viikkotiedotteita

Manu Sund

Manu Sund

Kai Österlund

Kai Österlund

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.