Monen toimijan Oikeustalokortteli

Rakensimme Ouluun korttelin, jossa huomioitiin keskenään hyvin erilaisten käyttäjäryhmien vaatimukset.

 

Keskeiselle paikalle Oulun keskustaan valmistui vuonna 2023 kokonaiskustannuksiltaan noin 45 miljoonan euron hanke. Oikeustalokortteliin muuttivat Oulun käräjäoikeus, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Oulun seudun ulosottovirasto ja Syyttäjälaitoksen Oulun toimipiste. Lisäksi korttelissa hoidetaan hovioikeuden pääkäsittelyjä ja siellä toimivat myös Oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto ja Maahanmuuttovirasto Migri. Toimistotilojen lisäksi korttelissa on asiakaspalvelutiloja sekä tuomioistuinten istuntosalitilat.

 

— Saman katon alle tuli siis hyvin monenlaisia tilatarpeita, Hartela Pohjois-Suomen projektipäällikkö Jann Holappa kertoo.

 

Turvallinen ja terveellinen kokonaisuus

 

Tilojen käyttötarkoitukset asettivat Oikeustalokorttelille epätavallisiakin vaatimuksia.

 

— Ääneneristys ja kulkureitit, Holappa summaa. Ääneneristävyys ja akustiikka liittyvät etenkin rakennuksen 21 saliin: käsittelysaleihin, oikeussaleihin, riitasaleihin ja sovittelusaleihin ei saa kuulua ulkopuolelta mitään. Niistä ei myöskään saa kuulua mitään ulos.

 

— Salit eristettiin sekä sivu- että pystysuunnassa, ja tavoitteiden saavuttaminen todennetaan akustisilla mittauksilla.

 

Kulkureitit puolestaan oli suunniteltava huolellisesti, sillä rakennuksen käyttäjissä on niin toimistotyöntekijöitä kuin esimerkiksi vapautensa menettäneitäkin.

 

Tiloja suunniteltiin yhteistyössä etenkin Oikeusministeriön ja Oulun käräjäoikeuden edustajien kanssa.

 

— Myös muiden käyttäjäryhmien toiveita ja mielipiteitä on pyritty huomioimaan suunnittelussa, projektipäällikkö Holappa lisää.

 

Tiimityö toi hankkeen Hartelalle

 

Käyttäjien toiveiden ja tarpeiden lisäksi ympäristötavoitteet vaikuttivat Oikeustalokorttelin suunnitteluun ja rakentamiseen. Rakennukseen toteutettiin esimerkiksi energian kierrätysjärjestelmä, ja vesikalusteet valittiin siten, että ne auttavat hillitsemään vedenkulutusta.

 

Oikeustalokortteliin tuli myös älykäs ja oppiva automaatiojärjestelmä ja sähköautojen latauspisteitä. Lisäksi rakennukseen toteutettiin lukuisia muita energiaa säästäviä ja ympäristötehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, jotka omalta osaltaan mahdollistivat korkean RTS-ympäristöluokitustavoitteen saavuttamisen. Osa rakennusten kiinteistösähköstä tuotetaan aurinkoenergialla, ja Senaatti-kiinteistöt laskee rakennuksen hiilijalanjäljen.

 

Hartela toteutti hankkeen Hartela yhteistyössä Senaatti-kiinteistöt Oy:n kanssa, joka valitsi Hartelan rakentamisen palveluntuottajaksi julkisen kilpailun perusteella. Valintamenettelyyn liittyi esimerkiksi työpaja, jossa Hartelan kuusihenkisen ryhmän toimintaa arvioitiin työpäivän ajan.

 

— Siinä seurattiin tiimin ongelmanrataisutaitoja ja etenkin tiimityöskentelyä, Holappa kertoo. — Saimme hyvät arviot yhteistyötaidoista, mikä varmasti edesauttoi valintaamme hankkeen palveluntuottajaksi. On upeaa, että tiimitaitomme huomataan ja niitä arvostetaan!

Oulun Oikeustalokortteli

  • Paikkakunta: Oulu
  • Tilaaja: Senaattikiinteistöt Oy
  • Hankemuoto: Kärkihankeallianssi
  • Rakennusaika: 11/2020 - kevät 2023
  • Laajuus: uudisosa 10718 brm2 ja peruskorjausosa 8082 brm², yhteensä 18800 brm². Tilavuus uudisosa 46740 m³ ja peruskorjausosa 26210 m³, yhteensä 72950 m³.
  • Suunnittelu tehty tietomallintamalla.
  • Käytössä RTS-ympäristöluokitus, 4 tähteä
  • Oikeustalokortteliin tulee tilat noin 400 henkilökuntaan kuuluvalle sekä asiakaspalvelutiloja ja tuomioistuinten istuntosalit.
Julkisivukuva Hartelan rakentamasta Oulun oikeustalon uudesta vaaleasta rakennuksesta.
Julkisivukuva Hartelan rakentamasta Oulun oikeustalon uudesta vaaleasta rakennuksesta.
Julkisivukuva Hartelan rakentamasta Oulun oikeustalon uudesta vaaleasta rakennuksesta.
Oulun oikeustalon salissa pintamateriaaleina on käytetty runsaasti puuta.
Oulun oikeustalon salissa pintamateriaaleina on käytetty runsaasti puuta.
Oulun oikeustalon salissa pintamateriaaleina on käytetty runsaasti puuta.
Oulun oikeustalon salissa pintamateriaaleina on käytetty runsaasti puuta.

KATSO KAIKKI KUVAT

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.