Monen toimijan Oikeustalokortteli

Rakennamme Ouluun korttelia, jossa tulee huomioida keskenään hyvin erilaisten käyttäjäryhmien vaatimukset.

 

Keskeiselle paikalle Oulun keskustaan on tekeillä valtava, kokonaiskustannuksiltaan noin 45 miljoonan euron hanke. Rakennettavaan Oikeustalokortteliin muuttavat Oulun käräjäoikeus, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Oulun seudun ulosottovirasto ja Syyttäjälaitoksen Oulun toimipiste. Lisäksi korttelissa hoidetaan hovioikeuden pääkäsittelyjä ja siellä toimivat myös Oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto ja Maahanmuuttovirasto Migri. Toimistotilojen lisäksi kortteliin tehdään asiakaspalvelutiloja sekä tuomioistuinten istuntosalitilat.

 

— Saman katon alle tulee siis hyvin monenlaisia tilatarpeita, Hartela Pohjois-Suomen projektipäällikkö Jann Holappa kertoo.

 

Tavoitteena turvallinen ja terveellinen kokonaisuus

 

Tilojen käyttötarkoitukset asettavat Oikeustalokorttelille epätavallisiakin vaatimuksia.

 

— Ääneneristys ja kulkureitit, Holappa summaa. Ääneneristävyys ja akustiikka liittyvät etenkin rakennuksen 21 saliin: käsittelysaleihin, oikeussaleihin, riitasaleihin ja sovittelusaleihin ei saa kuulua ulkopuolelta mitään. Niistä ei myöskään saa kuulua mitään ulos.

 

— Salit eristetään sekä sivu- että pystysuunnassa, ja tavoitteiden saavuttaminen todennetaan akustisilla mittauksilla.

 

Kulkureitit puolestaan on suunniteltava huolellisesti, sillä rakennuksen käyttäjissä on niin toimistotyöntekijöitä kuin esimerkiksi vapautensa menettäneitäkin.

 

Tiloja on suunniteltu yhteistyössä etenkin Oikeusministeriön ja Oulun käräjäoikeuden edustajien kanssa.

 

— Myös muiden käyttäjäryhmien toiveita ja mielipiteitä on pyritty huomioimaan suunnittelussa, projektipäällikkö Holappa lisää.

 

Tiimityö toi hankkeen Hartelalle

 

Käyttäjien toiveiden ja tarpeiden lisäksi ympäristötavoitteet vaikuttavat Oikeustalokorttelin suunnitteluun ja rakentamiseen. Rakennukseen toteutetaan esimerkiksi energian kierrätysjärjestelmä, energialuokasta tavoitellaan erinomaista ja vesikalusteet valitaan siten, että ne auttavat hillitsemään vedenkulutusta.

 

Oikeustalokortteliin tulee myös älykäs ja oppiva automaatiojärjestelmä ja sähköautojen latauspisteitä. Lisäksi rakennukseen toteutetaan lukuisia muita energiaa säästäviä ja ympäristötehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat korkean RTS-ympäristöluokitustavoitteen saavuttamisen. Osa rakennusten kiinteistösähköstä tuotetaan aurinkoenergialla, ja Senaattikiinteistöt laskee rakennuksen hiilijalanjäljen.

 

Hankkeen Hartela toteuttaa yhteistyössä Senaattikiinteistöt Oy:n kanssa, joka valitsi Hartelan rakentamisen palveluntuottajaksi julkisen kilpailun perusteella. Valintamenettelyyn liittyi esimerkiksi työpaja, jossa Hartelan kuusihenkisen ryhmän toimintaa arvioitiin työpäivän ajan.

 

— Siinä seurattiin tiimin ongelmanrataisutaitoja ja etenkin tiimityöskentelyä, Holappa kertoo. — Saimme hyvät arviot yhteistyötaidoista, mikä varmasti edesauttoi valintaamme hankkeen palveluntuottajaksi. On upeaa, että tiimitaitomme huomataan ja niitä arvostetaan!

Oulun Oikeustalokortteli

  • Paikkakunta: Oulu
  • Tilaaja: Senaattikiinteistöt Oy
  • Hankemuoto: Kärkihankeallianssi
  • Rakennusaika: 11/2020 - kevät 2023
  • Laajuus: uudisosa 10718 brm2 ja peruskorjausosa 8082 brm², yhteensä 18800 brm². Tilavuus uudisosa 46740 m³ ja peruskorjausosa 26210 m³, yhteensä 72950 m³.
  • Suunnittelu tehty tietomallintamalla.
  • Käytössä RTS-ympäristöluokitus, tavoite 4 tähteä.
  • Oikeustalokortteliin tulee tilat noin 400 henkilökuntaan kuuluvalle sekä asiakaspalvelutiloja ja tuomioistuinten istuntosalit.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.