Urakoitsijat Oy:n perustaminen

01.01.1942

Urakoitsijat Oy:n yhtiöjärjestys vahvistettiin kauppa- ja teollisuusministeriössä 22.5.1942 ja ensimmäinen yhtiökokous pidettiin 1.6.1942 varatuomari Verner Wännisen asunnossa. Yhtiön osakepääomana oli miljoona markkaa, josta Eemil Hartela ja Vilho Heinonen merkitsivät 49 osaketta ja Elna Hartela sekä Maila Heinonen yhden osakkeen. Eemil Hartela vastasi toimeenpanevana johtajana kustannuslaskennasta ja konttorin hoitamisesta. Vilho Heino toimi teknillisenä johtajana vastaten rakennustöiden johtamisesta ja työväenhankinnasta. Palkkaa johtajat saivat 10.000 markkaa kuukaudessa. Yhtiön ensimmäinen kahden huoneen toimisto sijaitsi Kauppiaskatu 9:ssä Oy Wiklund Ab:n omistamasta liikerakennuksesta.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.