Oulun oikeustalolle neljän tähden RTS-luokitus

Hartelan rakentama Oulun oikeustalo on saanut neljän tähden RTS-luokituksen. Ympäristöluokitus oli kohteen rakennuttaneen Senaatin tavoitteena jo suunnittelusta alkaen.

 

“Tämä oli hieno saavutus koko allianssiryhmältä”,  Hartela Pohjois-Suomen toimitusjohtaja Markku Taskinen toteaa.

 

“Hanke toi meille ilman muuta lisää oppia rakentajana. Toisaalta Hartelassa tiedostetaan ympäristöasiat jo niin hyvin, ettei luokituksen saavuttaminen vaatinut suuria muutoksia rakentamisen normaaliin prosessiin. Tämä ei kuitenkaan ollut pääurakoitsijan saavutus, vaan koko allianssin yhteinen tavoite, joka saavutettiin tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja tilaajan kanssa.”

 

“Neljän tähden RTS-luokitus ei ole mikään läpihuutojuttu. Kolmen tähden suoritukseen pääsee hyvää rakentamistapaa ja määräyksiä noudattamalla, mutta tämä vaatii jo erityispanostusta, Senaatin rakennuttajapäällikkö Harri Karjula näkee.

 

Ympäristö- ja terveys etusijalla

 

Rakennustiedon ympäristöluokitus on Suomen oloihin soveltuva sertifiointimenetelmä ja työkalu, joka ohjaa kestävän kehityksen mukaista rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa. Sertifioinnissa mitataan eri kriteerein muun muassa rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä, materiaalitehokkuutta, energiatehokkuutta ja rakentamisen vaikutuksia lähiympäristöön.

 

”Ehkä suurin muutos normaaliin rakentamisen prosessiin on meillä ollut se, että sertifikaatissa tarkasteltavat asiat dokumentoidaan hyvin tarkasti. Hankinnan roolissa tämä luokituksen tavoittelu näkyi myös vahvasti. Hankinnan tulee hallita toimittajaketjua tarkasti, ja käydä toimittajien ja alihankkijoiden kanssa vaatimuksia läpi,” Markku Taskinen toteaa.

 

Ympäristönäkökulmien lisäksi neljän tähden RTS-luokitus edellyttää vahvaa panostusta käyttäjien viihtyvyyteen ja terveyteen. RTS-prosessissa arvioidaankin myös esimerkiksi akustiikkaa, valaistusta ja erityisesti sisäilman laatua.

 

”Oikeustalon käyttäjillä oli aiemmassa kiinteistössä haasteita sisäilman kanssa. Se oli yksi syy, miksi lähdimme tavoittelemaan uudelle rakennukselle neljän tähden RST-luokitusta, Harri Karjula kertoo.

 

“Käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä”

 

Hartelan rakentama Oulun uusi oikeustalokortteli valmistui keväällä 2023. Uuteen oikeustaloon toteutettiin toimisto- ja asiakaspalvelutiloja sekä tuomioistuinten istuntosalitilat Oulun käräjäoikeudelle, Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, Ulosottolaitokselle ja Syyttäjälaitokselle sekä Rovaniemen hovioikeuden Oulussa toimitettaville pääkäsittelyille. Uudisosan laajuus on noin 9100 kerrosneliötä. Lisäksi noin 4000 kerrosneliön tilat peruskorjattiin oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen sekä Maahanmuuttoviraston käyttöön.

 

Marraskuussa 2023 uudelle oikeustalolle myönnettiin vuosittain jaettava Pohjois-Suomen paras rakennusteko -palkinto. Kiitosta saivat erityisesti toiminnallisuus, akustiikka, työmaatoteutus ja käyttäjien tyytyväisyys.

 

“Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella hankkeessa on onnistuttu hyvin. He ovat olleet erittäin tyytyväisiä tilojen toimivuuteen ja viihtyisyyteen, Karjula toteaa.”

14.03.2024

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.