Hartela on välittävä työnantaja

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeisessä asemassa Hartela-konsernissa. Noudatamme toiminnassamme voimassaolevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta sekä konsernimme henkilöstöpolitiikkaa. Tarjoamme henkilöstölle turvallisen työympäristön ja panostamme monin eri tavoin henkilöstön työhyvinvointiin.

 

Hartela-konsernissa ei hyväksytä syrjintää rodun, kansallisuuden tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveyden, uskonnon, yhteiskunnallisten mielipiteiden, poliittisen tai ammatillisen aktiivisuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.

Pidämme huolta henkilöstöstä

Teemme tiivistä yhteistyötä henkilöstön hyvinvoinnin eteen työterveyshuollon, eläkevakuuttajien ja tapaturmavakuutusyhtiön yhteistyökumppaniemme kanssa. Tarjoamme yleislääkäritasoisen sairaanhoidon sekä vuosittain koko henkilöstölle mahdollisuuden influenssarokotteen ottamiseen, erilaisiin työkykyä ylläpitäviin kampanjoihin sekä työergonomiakartoituksiin.

 

Hartelassa tuetaan henkilöstön hyvinvointia ateriaetuuden, virike-etuuden sekä työmatkaetuuden muodossa.

 

Tarjoamme henkilöstöllemme osaamisen kehittämistä erilaisten koulutusten kautta vuosittain laajalla valikoimalla.

Tarjoamme henkilöstöllemme laajan terveysturvan

Henkilöstömme hyvinvointi ja työkyky on meille Hartelassa ensiarvoisen tärkeä asia. Tämän johdosta hartelalaisilla on työterveyshuoltopalveluiden lisäksi laaja terveysturva sekä vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Tämä on suuri ja tietoinen satsaus yhtiömme tärkeimpään voimavaraan eli henkilöstöön.

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ohjeistus

Meillä Hartelassa on ehdoton nollatoleranssi epäasialliselle kohtelulle työyhteisön jäsenten keskuudessa. Epäasiallisena toimintana voidaan pitää muun muassa yksittäisen henkilön tai ryhmän syrjimistä tai loukkaavaa käytöstä. Pyrimme aina ensisijaisesti ratkaisukeskeiseen lopputulokseen yhdessä työyhteisön ja esimiehen kanssa. Hyvää esimiestyötä on myös ennaltaehkäistä ja havaita tällaisia tilanteita.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.