Toimintajärjestelmä

Hartelan toimintajärjestelmä kuvaa konsernitasolla yhteisen, kokonaisvaltaisen tavan toimia erilaisten hankkeiden ja prosessien osalta. Toimintajärjestelmän tarkoitus on kuvata niin sanottu Hartelan tapa toimia eli se kattava, ketterä ja sujuva kokonaisuus, jossa eri toiminnot ja toimijat puhaltavat yhteen hiileen halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

Jatkuvasti kehittyvä toimintajärjestelmä on osa Hartela-konsernin yhteistä laatujärjestelmää. Järjestelmän parantamisessa hyödynnetään jatkuvan parantamisen ajattelumallia ja sitä mentaliteettia mukaillen uusia kehitysvaihtoehtoja tutkitaan aktiivisesti ja niiden hyötyjä Hartelan toiminnassa arvioidaan laajasti.

 

Osana toimintajärjestelmää Hartela myös mittaa kattavasti omaa tekemistään ja suoriutumistaan, jotta toimintaa osataan tehokkaammin kehittää oikeilla tavoilla. Mittaamalla mahdollistetaan myös innovaatioiden esiintulo sekä niiden tehokas implementointi Hartelan toimintaan.

 

Vuoden 2020 kehityshankkeisiin kuuluu Hartelan valtakunnallisen sisäisen auditointiprosessin kehittäminen. Prosessien ja työmaiden auditointeihin osallistuu Hartelan omaa henkilöstöä, joiden kanssa yhteistyössä käydään toimintajärjestelmän eri osa-alueiden tilannetta läpi. Auditoinnit jakautuvat prosessien auditointeihin sekä työmailla järjestettäviin työmaa-auditointeihin.

 

ISO 9001_2015 sertifikaatti Länsi-Suomessa

Hartela Länsi-Suomella on ollut ulkoisesti sertifioitu ISO9001:2015 mukainen laatujärjestelmä jo vuosia.

 

Kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi sisältää riippumattoman arvioinnin, jonka avulla varmistutaan tuotteiden, henkilöiden, prosessien sekä johtamisjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta. Sertifioinnilla voimme tarjota tilaajalle varmistuksen siitä, että tilattu tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Sertifiointi on myös osoitus Hartelan jatkuvasta toiminnan kehittämisestä.

 

ISO9001 -sertifiointia sovelletaan asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamiseen sekä kehittämiseen. Urakkamuotoina ovat perustaja-, KVR-, projektinjohto- ja allianssiurakointi sekä pääurakointi tilaajan suunnitelmien mukaisesti.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.