Hartela kestävästi kohti 80-v juhlavuotta

16.02.2022

Hartelalle vuosi 2021 oli taloudellisesti onnistunut kaikilla rintamilla; kaikki tytäryhtiöt tekivät vähintään hyvän tuloksen ja samalla onnistuttiin kasvattamaan tonttivarantoa tulevaisuuden projekteja varten. Hartelan tuloksesta kerrotaan tarkemmin tuoreessa vuosikertomuksessa, jossa avataan myös yrityksen vastuullisuuspolitiikkaa. Jatkossa vastuullisuus saa entistä suuremman näkyvyyden Hartelan toiminnassa, kun ympäristövastuuta sekä sosiaalista ja taloudellista vastuuta käsitellään yhtenä kokonaisuutena. 80-vuotisjuhlavuoteen lähdettäessä kestävä kehitys ilmenee yrityksessä jo nyt monin tavoin.

Hartelassa huomioidaan kestävä kehitys tuotannossa, kehitetään henkilöstön osaamista, pyritään ymmärtämään ja vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin, sekä tunnistetaan ja ymmärretään kestävän kehityksen pitkäaikaisia trendejä. Hartelassa omaperusteisten asuntokohteiden hiilijalanjälki on laskettu jo vuodesta 2020 lähtien, ja nyt on siirrytty tarkastelemaan entistä enemmän koko rakennuksen elinkaaren aikaisia päästöjä sekä energiaratkaisuja.

 

Rakennettu ympäristö vastaa merkittävästä osuudesta energianku­lutusta, kasvihuonepäästöjä, uusiutumattomien ja uusiutuvien luon­nonvarojen kulutusta sekä jätteen tuottamista, ja siksi näemme, että kestävän kehityksen huomioiminen Hartelan liiketoiminnassa on ratkaiseva tekijä menestymiselle myös tulevaisuudessa, toteaa vastuullisuudesta Hartelassa vastaava Hanna Kolehmainen.

 

Vuonna 2021 kestävä kehitys näkyi Hartelassa myös mm. omaperusteisen tuotannon tonttikriteereissä, työmaiden vihreän sähkön käytössä, jätekierrätyksessä sekä raportoinnissa. Henkilöstö pääsi vuoden 2021 lopulla syventämään osaamistaan kestävän kehityksen osalta sisäisen verkkokoulutuksen avulla.

 

Taloudellinen vastuu tuo vakautta

 

Hartelan vuosi 2021 oli koronapandemiasta huolimatta taloudellisesti onnistunut. Henkilöstö toimi poikkeusoloissa terveysturvallisesti ja vastuullisesti ja liiketoiminnan mahdollisuudet säilyivät hyvinä koko vuoden.

 

Vastuullisuus on ollut Hartelassa aina toiminnan lähtökohta ja mahdollistanut perheyrityksen siirtymisen sukupolvelta toiselle. Vastuullisuus korostuu vahvasti myös yrityksemme strategiassa, kertoo toimitusjohtaja Juha Korkiamäki.

 

Työturvallisuus on tärkeä osa Hartelan vastuullisuutta, ja yrityksessä kehitetään jatkuvasti työturvallisuuskäytäntöjämme. Hartelassa kehitettiin myös riskienhallinnan menetelmiä edelleen painottaen systemaattisia toimintatapoja sekä vuorovaikutteista ja osallistavaa hankevalmistelua, ja huolimatta haastavasta suhdanneympäristöstä yksikään yrityksen työmaista ei ollut tappiollinen vuonna 2021.

 

Hartelan vuodesta 2021 voi lukea vastuullisuuden sekä talouden

näkökulmasta lisää juuri ilmestyneestä vuosikertomuksesta.

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.