Hartelalta taloudellisesti vakaa vuosi 2022

26.01.2023

Vuosi 2022 oli Hartelalle taloudellisesti vakaa vuosi. Toimintaympäristön voimakkaasta heikentymisestä huolimatta liiketulos laski vain maltillisesti.

 

Hartela-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 335,0 milj. euroa nousten edellisen tilikauden 307,0 M€:sta. Toimintaympäristön voimakkaasta heikentymisestä huolimatta liiketulos laski vain maltillisesti ollen 12,2 milj. euroa (3,6 %), kun se edellisenä vuonna oli 16,8 M€ (5,5 %). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 8,0 milj. euroa (12,6). Ukrainan sota, kustannusinflaatio ja loppuvuoden asuntokaupan hiljentyminen rasittivat tilikauden tulosta.

 

”Toimintaympäristön haasteista huolimatta kehitimme yritystä eteenpäin ja teimme vakaan tuloksen. Onnistumisen taustalla on osaava ja motivoitunut henkilöstömme sekä projektien onnistunut hallinta. Epävarmoina aikoina toimintaamme toi vakautta tuotantomme monipuolisuus ja mahdollisuus lisätä sijoittajille toteutettujen hankkeiden määrää”, sanoo Hartela-konsernin toimitusjohtaja Juha Korkiamäki.

 

Asuntoja valmistui vuoden 2022 aikana 1 393 kappaletta (936), joista RS-asuntoja oli 472 kpl (439) ja sijoittajille sekä yleishyödyllisille yhteisöille myydyistä hankkeista asuntoja 594 kappaletta (389). Valmiita myymättömiä asuntoja koko konsernissa oli vuoden lopussa 75 kappaletta. Rakenteilla olevien omaperusteisten RS-kohteiden myyntiaste oli 51 %. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta oli noin 60 % ja muun talonrakentamisen 40 %.

 

Konsernin tulouttamaton tilauskanta säilyi hyvällä 303,2 milj. euron tasolla ja se jakaantuu monipuolisesti eri liiketoiminta-alueisiin. Tilauskannasta 17 % muodostui RS-asuntokohteista, 39 % sijoittajille ja yleishyödyllisille yhteisöille myydyistä asuntokohteista, 20 % kumppanuusrakentamisesta, 5 % kilpailu- urakoinnista ja 19 % toimitilarakentamisesta.

 

Vuosi 2022 oli Hartelalle myös uudistumisen vuosi. Yhtiö päivitti strategiansa ja loi vastuullisuuslupauksiin pohjautuvan vastuullisuusohjelman avainmittareineen, joiden pohjalta perheyhtiölle ominainen vastuullisuus sisällytetään entistä näkyvämmin osaksi yhtiön liiketoimintaa strategiakaudella 2023–2025.

 

”Lähdimme vuoteen 2023 vakaalta taloudelliselta pohjalta. Uusi strategiamme vahvistaa rooliamme asiakaslähtöisenä rakentajana. Keskitymme tänä vuonna strategisten teemojemme toteuttamiseen: luomme arvoa asiakkaalle, parannamme tuottavuuttamme, pidämme huolen ympäristöstä, ihmisistä ja osaamisestamme sekä panostamme tulevan kasvun mahdollistavaan tonttivarantoon. Haasteiden voittaminen edellyttää yhä tiiviimpää yhdessä tekemistä ja mahdollisuuksia tehostaa toimintaa monella saralla. Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta sekä hartelalaisia ja sidosryhmiämme pitkäjänteisestä työstä yhteisten tavoitteiden eteen vuonna 2022”, sanoo Korkiamäki.

 

Hartelan tilinpäätöksen ja vastuullisuuskatsauksen sisältävä vuosiraportti julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikon 7 loppuun mennessä.

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.