Hartelan toteuttama Pöytyän Elisenvaaran yhtenäiskoulu ja lukio valmistui

19.12.2022

Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion oppilaat pääsivät syyslukukauden alusta lähtien nauttimaan nykypäivän vaatimukset täyttävistä, turvallisista ja puhtaista koulutiloista. Hartelan Terve talo -hankkeena toteuttama koulurakennus on valmistunut tavoitteiden mukaisesti ja luovutettiin lokakuussa tilaajalle Pöytyän kunnalle. 

 

Hartela toteutti Pöytyän Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion uudisrakennuksen ja saneerausosan. Hankkeen toteutusmuoto oli jaettu urakka, jossa Hartela toimi rakennusurakoitsijana ja kohteen pääurakoitsijana. 

 

Elisenvaaran kouluhanke käynnistyi purkutöillä toukokuussa 2020 ja uudisrakentaminen alkoi maanrakennustöillä kesällä 2020. Viimeiset pihatyöt viimeisteltiin ja hanke luovutettiin tilaajalle lokakuussa 2022. Vanha koulurakennus on alun perin 1950-luvulla rakennettu ja moneen kertaan laajennettu monimuotoinen koulurakennus. Koulun uudisrakennus valmistui vanhan koulun välittömään läheisyyteen. Kolmikerroksinen koulu koostuu 6 000 brm2 uudisrakennuksesta ja 500 brm2 saneerausosasta. Koulu palvelee valmistuttuaan 400 oppilasta.  

 

”Hanke toteutettiin Terve talo -kriteeristöä noudattaen. Kriteereissä kuvataan tärkeimmät suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset, jotka toteuttamalla varmistetaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Tällä on vaikutusta niin tilojen käyttäjien hyvinvointiin, sekä kiinteistön omistajan ja huoltoyhtiönkin arkeen. Työmaan työnjohto osasi hienosti omassa työssään vastata näihin vaatimuksiin ja lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä. Itsekin kyseistä koulua aikoinaan käyneenä on ollut hienoa olla mukana hankkeessa, jossa vanha koulu päivitettiin onnistuneesti vastaamaan nykyopetuksen tarpeita”, sanoo Hartela Länsi-Suomen tuotantojohtaja Tuomas Jääskeläinen. 

 

”Kohde oli laajuudeltaan iso. Vaativuutta lisäsi se, että kohde rakennettiin lähes kokonaan purettavan koulun tilalle. Osa tiloista saneerattiin perusteellisesti ja lisäksi kohde kytkeytyi käytössä olevaan kirjastorakennukseen. Urakoitsijoiden kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja saumatonta”, sanoo työpäällikkö Teemu Ala-Kleme Pöytyän kunnasta.  

 

Koulu rakennettiin P1-puhtausluokan hankkeena, ja työmaan olosuhdehallintaan ja puhtauteen kiinnitettiin erityistä huomiota rakentamisen ajan. Puhtausluokituksella taataan se, että rakennuksen tilat ovat puhtaat siinä vaiheessa, kun rakennus luovutetaan tilaajalle. 

 

Lisätiedot:  

Hartela Länsi-Suomi  

tuotantojohtaja Tuomas Jääskeläinen, 050 4438 144, tuomas.jaaskelainen@hartela.fi 

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.