Hartelan toteuttamat Veripalvelun uudet toimitilat valmistuivat Vantaan Vehkalaan

08.06.2022

Hartela rakensi Vantaan Vehkalaan Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun muuntojoustavat, nykypäivän tarpeet täyttävät toimitilat. Hartelan kumppanuusmallilla toteuttama hanke on valmistunut tavoitteiden mukaisesti ja luovutetaan Veripalvelulle käyttöönottoa varten heinäkuussa 2022.

 

Veripalvelun uudet toimitilat valmistuivat Vehkalan juna-aseman viereen hyvien logististen yhteyksien äärelle. Hanke käynnistyi kehitysvaiheella vuoden 2019 alussa, ja varsinaiset rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2020. Veripalvelu muuttaa uusiin tiloihin kesän jälkeen.

 

Koko rakennuksen laajuus on 9 000 bruttoneliömetriä. Toimitila sisältää kaikki ne nykyaikaiset tilat, joita Veripalvelu tarvitsee huolehtiakseen koko Suomen verivalmistehuollosta. Rakennus sisältää vaativia laboratoriotiloja, mikä on asettanut rakentamiselle korkeat vaatimukset. Esimerkiksi ilmankosteuden ja lämpötilan on pysyttävä tiloissa tarkasti määritellyissä rajoissa. Hartelalle kohde oli taloteknisen korkealaatuisuuden vuoksi vaativa, mutta erittäin mieluisa kohde.

Ilmakuva Vantaan Vehkalaan rakennetusta uudesta Veripalvelusta

”Rakentamisen aikaisissa valinnoissa painotettiin hyvää sisäilmaa ja olosuhteidenhallintaa tukevia ratkaisuja. Rakennus sisältää myös erityisesti luokitellun puhdastilan. Kohteessa panostettiin myös matalaan energiankulutukseen erilaisilla ratkaisuilla, kuten energiatehokkailla iv-koneilla, led-valaistuksella ja vettä säästävillä sähköhanoilla. Kohteen talotekniset ratkaisut ja erityisesti toimintavarmuus poikkeustilanteissa on ollut hankkeen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä”, sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.

 

”Hanke on loistava esimerkki Hartelan kumppanuusmallista, jossa kehitämme asiakkaalle lisäarvoa luovia ratkaisuja lähtien tontinvalinnasta ja ulottuen tilojen loppukäyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen”, jatkaa Hämäläinen.

 

”Tilat palvelevat tarpeitamme mainiosti. Ne ovat modernit ja muuntojoustavat. Jos toiminnan tarpeet muuttuvat, tilat voidaan järjestää uudelleen. Sijainti on logistisesti erinomainen, valtaväylien varrella ja lähellä lentoasemaa. Kehäradan juna-asema on vieressä, joten julkisilla yhteyksillä pääsee melkein ovelle”, kertoo Veripalvelun johtaja Pia Westman.

 

Uudisrakennuksen omistaa Fastighets Ab Balder ja Veripalvelu on heidän vuokralaisensa.

 

"Uudet toimitilat on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Veripalvelun kanssa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat Veripalvelun tärkeää tehtävää. Kumppanuus Hartelan kanssa on sujunut hyvin ja mahdollistanut jo toteutusvaiheessa suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjän tarpeet huomioiden”, kertoo Fastighets Ab Balderin toimitusjohtaja Erik Selin.

 

"Toivotamme Veripalvelun lämpimästi tervetulleeksi Vehkalaan! Olemme iloisia yhteiskunnallisesti merkittävän toimijan ja työpaikkojen sijoittumisesta Vantaalle. Uudet toimitilat on toteutettu resurssiviisaasti ja työntekijöiden työmatkat sujuvat joukkoliikenteeseen tukeutuen uusien tilojen sijaitessa aivan juna-aseman vieressä. Nämä seikat tukevat kaupunginkin tavoitteita olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Olemme siis vahvasti yhteisellä asialla”, kiittelee kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

 

Veripalvelun tuotanto-, laboratorio-, varasto- ja hallintotoiminnot muuttavat Helsingin Kivihaasta Vantaan Vehkalaan syksyllä 2022. Verenluovutus ei muuta mukana, vaan jää vielä toistaiseksi Kivihakaan. Verenluovutustoiminnalle valmistellaan uusia tilaratkaisuja myöhemmin.

 

Kohteelle haetaan Silver-tason LEED-ympäristösertifikaattia. 

 

Lisätiedot:

Willy Toiviainen, viestintä- ja henkilöstöjohtaja, Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Puh. 040 523 7451, willy.toiviainen@veripalvelu.fi

 

Ilmari Hämäläinen, hankekehitysjohtaja, Hartela Yhtiöt

Puh. 050 5690466, ilmari.hamalainen@hartela.fi  

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.