Hartela Länsi-Suomi

Yli-Maarian Ypsilon, yhteistyötä allianssin hengessä.

 

Yksi vuoden 2018 suurimpia onnistumisia Länsi-Suomessa on Turun kaupungille rakennettu monitoimitalo Ypsilon. Hartela lähti allianssihankkeeseen avoimin mielin voittamalla kehitysvaiheen kilpailun vuonna 2016 erinomaisella tiimillä. Tiiviisti porukalla suunniteltu kehitysvaihe loi uudenlaisen tavan tehdä ja johti erinomaisiin tuloksiin. Varsinainen rakentaminen alkoi maaliskuussa 2017 ja hanke valmistui juuri ennen vuodenvaihdetta joulukuussa 2018.

 

Allianssihankkeeseen perehdyttiin huolella ottamalla käyttäjät ja tilaaja mukaan varhaisessa vaiheessa. Big room -palavereita pidettiin n. 30 kpl. Mukana suunnitteluvaiheessa olivat suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakennuttajan lisäksi yhtenäiskoulun, esiopetuksen, päivähoidon, ilta- ja aamupäivätoiminnan, kouluterveydenhuollon, neuvolan, nuorisotilan sekä kirjaston toimialojen edustajat. Tiloissa on vallalla avoin oppimisympäristöajattelu, jonka keskiössä on oppija, ei opettaja. Pohdintaa aiheuttivat eri käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet, mutta kaikki saivat äänensä kuuluville ja saattoivat vaikuttaa kaikille yhteisen talon monipuoliseen käyttöön. Allianssimalli oli uusi ja haasteellinen myös käyttäjille. Tilasuunnittelun lähtökohtana oli tilojen laajamittaisen yhteiskäytön mahdollistaminen sekä muuntojoustavuus niin ilta- kuin päiväkäyttäjillekin.

Kuva Ypsilonin monitoimikeskuksen pihasta

Teknisesti suunnittelutyö tehtiin mallintamalla ja tietomallia pyrittiin hyödyntämään myös rakentamisen aikana monipuolisesti. Erityisesti virheet ja törmäilyt eri suunnittelualojen kesken pystyttiin minimoimaan kun ne oli helpompi todeta ja korjata jo mallinnusvaiheessa. Hyödyt olivat suoraan kustannuksia alentavia ja edesauttoivat aikataulujen laatimissa sekä noudattamisessa.

 

Huomasimme Hartelassa, että kun olimme mukana ihan alusta saakka, saatiin käytännön työmaaosaaminen ja kokemukset huomioitua niin suunnitteluvaiheessa kuin rakentamisen aikanakin. Saimme tehtyä kustannustehokkaita valintoja ja niihin pystyi vaikuttamaan koko hankkeen ajan erilaisilla toimenpiteillä. Toteutusmuotona allianssi on aidosti yhteen hiileen puhaltamista. Yhteinen vastuu alkaa suunnittelusta ja tavoiteltu lopputulos on talon valmistuttua sen tyytyväiset käyttäjät. Allianssi lisäsi innovointia, riskit ja hyödyt jaettiin ja rakennus valmistui nopeammin, edullisemmin ja laadukkaammin.

 

Kiitos kuuluu koko allianssiryhmälle sekä osaavalle Hartelan työnjohdolle, jotka vetivät uudenlaisen projektin hienosti tavoitteiden mukaisesti loppuun asti.

 

Rauman alue loistaa työturvallisuuskilpailuissa hyvän asenteen ansiosta

 

Vuoden 2018 Satakunnan alueen työturvallisuuskilpailun on voittanut Hartelan Pohjoiskehän koulun työmaa Raumalta.

 

Työmaan vastaava mestari Toni Raita on syystäkin tyytyväinen, voitto on hänen kolmas henkilökohtainen RT:n työturvallisuuskilpailussa (2015, 2017 ja 2018). Pohtiessaan, mitkä ovat turvallisen työmaan menestystekijät, hän totesi, ”että kaikki lähtee hyvällä fiiliksellä yhdessä tekemisestä ja sitoutumisesta työnjohdosta työntekijöihin ja aliurakoitsijoihin”.

Kuva Hartelan työntekijästä seisomassa työmaatelineillä Hartelan työmaalla

Ihmiset alkavat pikkuhiljaa ymmärtää, että töitä turvallisuuden eteen tehdään siksi, että jokainen pääsee työpäivän päätyttyä terveenä kotiin.  Työmaalla on Hartelan omia kokeneita työtekijöitä, jotka omalla erinomaisella asenteella ja esimerkillä pitävät huolta työmaan turvallisuudesta. Myös aliurakoitsijat ovat pitkällisiä kumppaneita ja tekemisen tavat ovat hitsautuneet vuosien saatossa yhteen. He ovat omaksuneet Hartelan tavan toimia työmaalla.

 

Motivaatio pitää työmaa siistinä on yhteinen. Kulkuväylät pidetään puhtaina ja jokainen huolehtii omasta siivousvelvoitteestaan esimerkillisesti. Apua annetaan ja saadaan yli urakoitsijarajojen.

 

Myös vilkkaaseen liikennöintiin työmaalla on kiinnitetty erityistä huomiota erilaisten koneiden liikkuessa päivittäin alueella. Raita toteaa, että ”työnjohdolla on oltava matala kynnys puuttua puutteisiin ja vaaratilanteisiin työmaalla”. Työt on suunniteltu voittajatyömaalla huolellisesti ja työmaa on aikataulussa. Näin on saatu taklattua turha kiire, joka monesti aiheuttaa vaaratilanteita työmailla.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.