Hartelan vuosikertomus 2018

Liikevaihto kasvoi lähes 10% – hyvä tuloskehitys jatkui

 

Yrityksemme liikevaihto oli viime vuonna 371,4 miljoonaa euroa kasvaen edellisestä vuodesta 9,5 prosenttia. Liiketulos kohentui 9,4 miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja parani selvästi johtuen velkojen vähentymisestä ja alhaisemmista korkokustannuksista ollen 4,6 miljoonaa euroa.

 

Tuotantojakaumastamme 28 prosenttia muodostuu asuntokohteista sijoittajille ja yleishyödyllisille yhteisöille, 27 prosenttia RS-asuntotuotannosta ja 25 prosenttia kilpailu-urakoinnista. Lisäksi tuotannostamme on 13 prosenttia toimitilojen perustajaurakointia ja 7 prosenttia muita kohteita.

 

Omavaraisuusasteemme kohosi edellisen vuoden 36,7 prosentista 39,0 prosenttiin ollen rakennusliikkeiden parhaimmistoa. Asuntoja valmistui vuoden 2018 aikana 1498 kappaletta. Valmiita asuntoja oli myymättä vuoden 2018 lopulla koko konsernissa vain 26 kappaletta. Rakenteilla olevien omaperusteisten kohteiden myyntiaste oli hyvä eli 78 prosenttia.

 

Hartelan kehittämiä, rakentamia ja pitkään omistamia kiinteistökohteita myytiin: Taidetehtaan liikekeskus Porvoossa ja Porintalon toimitilakohde. Toimitilakiinteistökohde Logomon kaupasta tehtiin aiesopimus loppuvuodesta 2018, mutta kauppa toteutui tammikuussa 2019. Taseen keventämisellä pääomia vapautui uusiin kehityshankkeisiin.

 

 

Hartelan toimitusjohtaja Juha Korkiamäki

 

Tytäryhtiöissä vahvistettiin paikallista roolia

 

Hartelalla on ison rakennusliikkeen asema erityisesti Turun talousalueella ja yritys on vahva paikallinen toimija myös Raumalla, Lahdessa ja Oulussa. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella nähdään eniten kasvumahdollisuuksia olemassa olevilla toiminta-alueilla.

Etelä-Suomessa vuosi 2018 oli lievän kasvun aikaa, liikevaihto kasvoi noin 15 prosenttia. Vaikka kannattavuus oli positiivinen, niin tulosta heikensi suhdannehuippu, joka nosti panoshintoja merkittävästi. Asuntoja myytiin hyvin niin kuluttajille kuin sijoittajillekin. Loppuvuodesta hankkeita myytiin sijoittajille yli 80 miljoonalla eurolla.

 

Pääkaupunkiseudun uutena aluevaltauksena varmistui Espoon Niittykallio, jolle vahvistettiin lainvoimainen asemakaava. Lahdessa taas pitkään suunnitteilla olleen Starkin alueen osalta tehtiin sopimus Lahden kaupungin kanssa. Näille alueille rakentuu yhteensä tulevina vuosina n. 900 asuntoa. Lähipalvelukeskus Hertsin toteuttaminen käynnistyi 2018 työyhteenliittymänä YIT:n kanssa.

Hartelan pääkonttori siirtyi vuoden alusta Ilmalan Asemalle, joka edustaa ekologisen toimistorakentamisen huippua Suomessa. Alue kehittyy voimakkaasti lähivuosina ja jatkohankkeet Ilmalan kehittämiseksi ovat suunnitteluvaiheessa.

 

Länsi-Suomessa panostettiin vuonna 2018 systemaattiseen turvallisuustyöhön. Lännen liiketulos oli erinomainen Turussa ja Raumalla, mutta Tampereella kannattavuus heikkeni. Kannattavuutta parannettiin lännessä panostamalla erityisesti hankevalinnan ja tarjousprosessin kehittämiseen. Saimme myytyä merkittävimmät tase-erät alkuvuoteen 2019 mennessä.

 

Asuntorakentamisessa painotettiin erityisesti neuvottelukohteita pitkäaikaisille asiakkaille. Vuoden 2018 suurimman rakennuskohteen, Turun T3-sairaalan, runko alkoi nousta kesällä. Allianssimallilla toteutettu Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon valmistui vuodenvaihteessa.

 

Pohjois-Suomessa vuosi 2018 oli vahvaa kasvun aikaa, sillä liikevaihto kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi.

 

Antinkankaan monitoimitalo Raahessa valmistui kesällä 2018. Lasaretinväylän alueen rakentamista jatkettiin. Hiukkavaaran alueelle valmistui ensimmäinen asuinkerrostalo. Karjasillan Verstaan asemakaava valmistui loppuvuodesta 2018.

 

Kehitämme toimintaamme kannattavammaksi

 

Työturvallisuuteen panostettiin koko Hartelassa ja olemme sitoutuneet RT:n yhteisiin tavoitteisiin. Vuonna 2018 työturvallisuus parani koko yrityksessämme, mutta vielä emme saavuttaneet tavoitteitamme. Tapaturmataajuus omien työntekijöiden parissa aleni edellisen vuoden 26,5:sta 17,1:een. Tavoitteeksi oli asetettu alle 10.

 

Vuonna 2018 työturvallisuuden resursseja ja koulutusta lisättiin, ja aiheen käsittelyä kaikilla sisäisillä foorumeilla korostettiin. Vaatimuksia on tiukennettu, ja esimerkiksi ePerehdytyksen suorittamista edellytetään oman henkilöstön lisäksi myös urakoitsijoilta. Asenteisiin vaikuttaminen ja puuttumiseen rohkaiseminen ovat avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa.

Toiminnanohjausta on yhtenäistetty läpi konsernin ja jatkossa sitä pyritään parantamaan sisäisten kehittämisprojektien kautta, joista merkittävin on Ryhti-kehityshanke.

 

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostettiin vuonna 2018. Olemme aktiivinen henkilöstön kouluttaja ja luoneet Hartelan omat HACA ja HABA -koulutukset esimiestyön sekä turvallisuustyön tueksi. Henkilöstömäärä kasvoi hieman edellisvuodesta, tällä hetkellä Hartelassa työskentelee 614 rakennusalan ammattilaista.

 

Asiakastyytyväisyytemme on korkea niin asunnonostajien, sijoittajien kuin kohteiden vuokralaistenkin parissa. Meillä on pitkiä kumppanuuksia ja onnistuneita hankkeita monien isojen asuntoalan toimijoiden kanssa.

Onnistumisten vuosi

 

Perheyhtiö Hartela rakentaa koteja, toimitiloja ja alueita Länsi-, Etelä- sekä Pohjois-Suomessa.  Pyrimme rakentamaan parhaille paikoille asiakasläheisesti sekä ammattitaitoisesti. Panostamme työturvallisuuteen ja seuraamme onnistumisiamme. Tutustu osaan vuoden 2018 onnistumisista eri alueillamme.

Uusi strategia ohjaa toimintaamme

Kehitymme jatkuvasti

 

Sisäisesti Hartelassa pyritään kehittymään jatkuvasti ja päivittämään prosesseja toimiviksi. Henkilöstön osaamiseen panostaminen ja toiminnanohjauksen uudistaminen lisäävät liiketoimintamme kannattavuutta.

Hartela panostaa henkilöstön osaamiseen

Lue lisää

Hallitus

Puheenjohtaja Jukka Hienonen

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Maarit Hartela-Varkki
Hanna Hartela
Heikki Hartela
Petri Olkinuora
Antti Peltoniemi

Johtoryhmä

Markku Taskinen toimitusjohtaja, Hartela Pohjois-Suomi Oy
Marja Vest viestintä- ja markkinointijohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Sanna Hiukkamäki tietohallintojohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Juha Korkiamäki toimitusjohtaja, CEO, Hartela-yhtiöt Oy
Matti Aho toimitusjohtaja, Hartela Etelä-Suomi Oy
Antti Mölsä lakiasiainjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Timo Suonsyrjä talousjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Hanna Kolehmainen toimitusjohtaja, Hartela Länsi-Suomi Oy

Lataa tästä Hartela-yhtiöt Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018

  • Lataa

    Hartela Tilinpäätös 2018 (pdf)

    Lataa
  • Download

    Hartela Financial Statements 2018 (pdf)

    Download

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.