Hartelalta taloudellisesti vahva vuosi 2021

27.01.2022

Vuosi 2021 oli Hartelalle hyvä huolimatta korona-pandemian aiheuttamista vaikeuksista. Koronan vaikutukset taloudelliseen tulokseen jäivät kuitenkin hyvin maltillisiksi, koska asuntojen kysyntä säilyi hyvänä sekä kuluttajien että sijoittajien osalta ja julkisten hankintojen volyymitaso pysyi korkeana. Rakennuskustannusten huomattava nousu ei ehtinyt vaikuttaa merkittävästi vuoden 2021 tulokseen, vaikka se asettikin paineita uusien käynnistyvien hankkeiden katetasoihin ja aikatauluihin. 

Hartela-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 307,0 M€, laskien hivenen edellisen tilikauden 313,1 M€:sta. Positiivinen kannattavuuskehitys jatkui liiketuloksen ollessa 16,8 M€ (5,5%), kun se edellisenä vuonna oli 12,4 M€ (4,0%). Tulos ennen veroja parani selvästi rahoituskustannusten alentumisen myötä ollen 12,6 M€ (4,1%), kun vuotta aiemmin se oli 7,3 M€ (2,3%).

 

”Vahvan tuloksen takana oli osaava ja motivoitunut henkilöstö, projektien onnistunut hallinta ja asuntojen hyvä kysyntä niin kuluttajien kuin sijoittajien taholta”, luonnehtii Hartela-konsernintoimitusjohtaja Juha Korkiamäki.

 

Asuntoja valmistui vuoden 2021 aikana 936 kappaletta, joista omaperusteisissa RS- ja sijoittajahankkeissa 828 kappaletta.  Valmiita myymättömiä asuntoja koko konsernissa oli vuoden lopussa vain kolme kappaletta. Rakenteilla olevien omaperusteisten RS- kohteiden myyntiaste oli 58%. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta oli noin 60% ja muun talonrakentamisen 40%.

 

Konsernin tulouttamaton tilauskanta säilyi hyvällä 315,2 M€ tasolla ja se jakaantuu monipuolisesti eri liiketoiminta- alueisiin. Tilauskannasta 33% muodostui RS- asuntokohteista, 27% sijoittajille ja yleishyödyllisille yhteisöille myydyistä asuntokohteista, 20% kumppanuusrakentamisesta, 18% kilpailu- urakoinnista ja 2% toimitilarakentamisesta.

 

Hartelan strategisena tavoitteena on jatkossakin keskittyä Hartela Kotien hankekehitykseen ja rakentamiseen niin kuluttajille, sijoittajille kuin yleishyödyllisille yhteisöille. Lisäksi keskitymme kumppanuusrakentamisen myötä urakointiin, jossa rakentajan roolina on myös olla tukemassa tilaajan hankekehitystä”, kertoo Korkiamäki.

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.