Turun musiikkitalon allianssisopimus allekirjoitettiin

10.01.2022

Turun kaupunki allekirjoitti maanantaina 10.1. musiikkitalon allianssisopimuksen sekä hankesuunnitteluvaiheen tilauksen Hartela Länsi-Suomi Oy:n, PES-Arkkitehdit Oy:n ja WSP Finland Oy:n muodostaman Harmonia-ryhmittymän kanssa. Musiikkitalo toteutetaan allianssimallilla.

 

Uusi konserttitalo on nyt Turun musiikkitalo

 

Turun musiikkitalo toimii Turun filharmonisen orkesterin kotina. Lisäksi musiikkitalo tulee palvelemaan monipuolisesti koko Turun seudun tarvetta ja mahdollistaa korkeatasoisten kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien järjestämisen Turussa. Turun musiikkitalo -nimi kuvaa luontevasti uuden kokonaisuuden monipuolista toimintaa ja avointa luonnetta.

 

-Odotan innolla hankkeen etenemistä. Turku on merkittävä kulttuurikaupunki ja musiikkitalo tuo uutta intoa Turun alueen kulttuurikenttään ja vahvistaa Aurajoen kulttuurirannan kehittymistä, sanoo pormestari Minna Arve.

 

Harmonia valittiin tarjouskilpailulla

 

Harmonia-ryhmittymän ehdotus valittiin musiikkitaloksi tarjouskilpailun perusteella. Turun kaupunginvaltuusto valitsi Harmonia-ryhmittymän kilpailuehdotuksen tarjouskilpailun voittajaksi lokakuussa 2021.

 

-Nyt kun päätös on tullut lainvoimaiseksi, on aika allekirjoittaa sopimus ja siirtyä hankesuunnitteluvaiheeseen, toteaa allianssin johtoryhmän puheenjohtaja kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.

 

Musiikkitalo sijoittuu Aurajoen rantaan Kaupunginteatterin ja Wäinö Aaltosen museon väliselle Itsenäisyydenaukiolle. Uusi musiikkitalo muodostaa Kaupunginteatterin kanssa luontevan kokonaisuuden, jossa rakennusten väliin syntyy uusi urbaani aukio, jonne sijoittuu myös musiikkitalon pääsisäänkäynti. 

 

Kilpailusuunnitelmaa ohjaavina tukipilareina olivat paikka, toiminta ja akustiikka.

 

-Johtotähtenämme oli, että näitä asioita seuraamalla talo alkaa syntyä kuin itsestään. Olemme Aurajoen rannalla, teemme työpaikkaa muusikoille ja paikkaa kaupunkilaisille, ja tietysti kaikki konserttisalit haluavat olla akustiikaltaan loisteliaita. Oivalsimme, että tietyllä tavalla salia kääntämällä yleisövirrat, sali ja maisema liittyvät yhteen. Vähän niin kuin joki muokkaa uomia, niin yleisövirrat muokkaavat rakennuksen sisätilaa: se on toiminnan muotoilema, pääsuunnittelijana toimiva arkkitehti SAFA Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdeilta kuvailee suunnitteluprosessia.

 

PES-Arkkitehdit on toteuttanut viime vuosina useita konserttitaloja Kiinaan, ja suunnitteluryhmässä on mukana myös Helsingin Musiikkitalon suunnittelua johtanut Marko Kivistö Laidun-designista. 

-Allianssihankkeessa monipuolista osaamista kootaan hankkeen käyttöön jo aikaisessa vaiheessa. Tämä mahdollistaa sen, että eri alojen osaajat yhteensovittavat tilaajan ja käyttäjien tarpeita ja tavoitteita suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannusohjauksessa yhteistyössä hankkeen parhaaksi. Tässä haastavassa, mutta hienossa hankkeessa Hartelan osaajia tulee toimimaan ainakin projektinjohdossa ja toteutuksessa sekä tuomassa hankkeeseen kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja”, Hartela Länsi-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen sanoo. 

Hankemuotona allianssi

 

Hankemuotona musiikkitalossa on allianssi, joka ”innovatiivisuuteen, yhteistoimintaan ja tehokkuuteen perustuen, tukee parhaiten kaikkia osapuolia saavuttamaan projektille parhaan lopputuloksen kaikilla avaintulosalueilla”, kuten allianssisopimus asian ilmaisee. Nämä avaintulosalueet määritetään kaupunginhallituksen asettamien tilaajan tavoitteiden pohjalta, joita musiikkitalossa ovat mm. huipputason akustiikka, ensiluokkainen asiakaskokemus ja inspiroiva työympäristö sekä vähähiilisyys ja energiatehokkuus. 

  

Musiikkitalon toteutusosapuolena toimivalla Hartelalla on Turun kaupungin kanssa jo entuudestaan kokemusta allianssihankkeesta Ypsilonin monitoimitalon osalta. 

 

-Allianssihankkeessa monipuolista osaamista kootaan hankkeen käyttöön jo aikaisessa vaiheessa. Tämä mahdollistaa sen, että eri alojen osaajat yhteensovittavat tilaajan ja käyttäjien tarpeita ja tavoitteita suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannusohjauksessa yhteistyössä hankkeen parhaaksi. Tässä haastavassa, mutta hienossa hankkeessa Hartelan osaajia tulee toimimaan ainakin projektinjohdossa ja toteutuksessa sekä tuomassa hankkeeseen kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja”, Hartela Länsi-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen sanoo. 

 

-Heti kun näin ilmoituksen Turun musiikkitalon allianssikilpailusta, halusin koota voittajatiimin, jolla on yhteinen päämäärä. PES-Arkkitehtien ylivoimaisesti paras arkkitehtuurinen asiantuntemus, Hartelan laadukas rakentaminen yhdistettynä WSP:n globaaliin insinööriosaamiseen ja projektinjohtamiseen mahdollistavat kansainvälisen musiikkitalon syntymisen Turkuun. Turun kaupungin käyttäjälähtöisyys, positiivinen kehitysote sekä innovatiivinen lähtökohtien asetanta antavat parhaat mahdolliset lähtökohdat projektille, täydentää WSP:n sektorijohtaja Harri Väänänen

 

Tavoite on kesässä 2023

 

Turun musiikkitalon rakentaminen voi alkaa kesällä 2023. Nyt käynnissä on rakentamisen mahdollistava asemakaavanmuutos, jonka ehdotus tulee päätöksentekokäsittelyyn alkuvuoden aikana. Samanaikaisesti hankkeen kehitysvaihe on käynnissä ja hankesuunnitelma valmistellaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn kuluvan vuoden syksyllä. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa kesällä 2023 toteutussuunnittelun valmistuttua.

 

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.